Kongsberg Digital kjøper seg opp i NSG Digital

Report this content

Kongsberg Digital kjøper seg inn i NSG Digital, et datterselskap av base- og logistikkselskapet NorSea Group. NorSea Group, som kontrolleres av Wilhelmsen, tar grep sammen med Kongsberg Digital for å styrke alle parters felles satsning på digitalisering av forsyningskjeden innen olje- og gass, og offshore vind.  

Kongsberg Digital, som kjøper seg inn på 34 prosent eierandel, og NSG Digital har samarbeidet siden starten av 2017 med utvikling av et nytt logistikksystem, «NSG E2E». NSG E2E (End-to-End) kjøres på Kongsberg Digitals applikasjonsplattform, Kognifai, og er en løsning som bidrar til bedre logistikkstyring, samt å effektivisere og optimalisere informasjons- og vareflyt. Nå styrkes samarbeidet ytterligere.

- Vi ser det som meget spennende og nyttig at NorSea Group og deres datterselskap NSG Digital satser på software-utvikling. Nyheten som presenteres i dag er ett av flere samarbeidsprosjekter som skjer i vår gruppe, hvor digitalisering er med på å forme vår fremtid innen maritim industri, sier Chief Digital Officer i Wilhelmsen, Inge André Sandvik.

- Gjennom våre tjenester og infrastruktur er vi i dag allerede en stor aktør innen offshore-logistikk. Det er helt sentralt at vi, med den utbredelsen vi har, tar en aktiv posisjon for å bidra til ytterligere effektivitetsgevinster i forsyningskjeden gjennom å tilby digitale løsninger. I samarbeid med Kongsberg Digital, våre kunder og våre leverandører har vi klare ambisjoner om å oppnå gode resultater for kundene våre, sier Chief Commercial Officer i NorSea Group, Ola Thuen Neergaard.

- Det er stort potensial for å optimalisere logistikk og forsyningskjeder innen olje- og gassindustrien gjennom å utnytte de mulighetene som digitalisering gir. Ved å koble sammen og bedre utnytte de utallige dataene selskaper besitter kan det gjøres betydelige effektiviseringer. Vår digitale kompetanse og digitale plattform, Kognifai, vil sammen med NSG Digital og NorSea Groups erfaring og kompetanse innen logistikk kunne utløse mye av dette potensialet, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

- Vårt mål er å sikre en åpen og robust løsning for logistikkstyring for hele forsyningskjeden. Vi har sett tydelige og sterke synergier mellom Kongsberg Digital og NSG Digital fra starten, og nå styrkes begge selskapenes satsninger på å utvikle nye og effektive digitale løsninger. At Kongsberg Digital nå kjøper seg inn i NSG Digital er et naturlig videre steg i en felles satsning, sier administrerende direktør i NSG Digital, Henrik Heggland.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Henrik Heggland, Administrerende Direktør, NSG Digital, Tel.: 415 34 054
Johannes Dobson, Kommunikasjonssjef, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 906 77 262

NORSEA GROUP AS er et privateid selskap, med Wilhelmsen som majoritetseier. Selskapet ble grunnlagt i 1965 og er en global leverandør av basetjenester og integrerte logistikkløsninger til olje- og gassindustrien. Selskapet leverer også offshore vind-tjenester gjennom selskapet NSG Wind. NSG Digital er selskapets digitale satsning. NorSea Group AS har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, og har eierinteresser i ni forsyningsbaser langs norskekysten, samt basevirksomhet i Skottland og Danmark. Gruppen hadde i 2016 en omsetning på rundt NOK 2,1 milliarder og har rundt 1200 ansatte. For mer informasjon, se www.norseagroup.com

KONGSBERG DIGITAL er et av tre forretningsområder i Kongsberg Gruppen (KONGSBERG). KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia