Kongsberg Gruppen, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik inngår omfattende samarbeidsavtale for ubåter

Report this content

Selskapene går sammen om å etablere et joint venture i Norge som vil bli internasjonal, strategisk eneleverandør av kampsystemer til thyssenkrupp Marine Systems’ ubåter.

Den norske regjeringen kunngjorde 3. februar 2017 at Tyskland var valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter, og at Norge skal gå inn i forhandlinger med hovedleverandør thyssenkrupp Marine Systems.

Som en følge av dette har Kongsberg Gruppen, thyssenkrupp Marine Systems og Atlas Elektronik i dag inngått en omfattende samarbeidsavtale. Partnerne skal etablere et nytt selskap basert i Norge. Andelene i selskapet vil være deleid norsk og tysk. Det nyetablerte selskapet vil, blant annet, være ansvarlig for å utvikle, levere og vedlikeholde kampsystemene. Dette gjør at alle de tre partnerne sammen kan levere komplette tjenester og produkter til sine kunder.

- Dette er en historisk milepel for vår forsvarsvirksomhet og en stor anerkjennelse av vår spisskompetanse innen sjøforsvarssystemer. Avtalen innehar et potensiale på mer enn NOK 15 milliarder for Kongsberg Gruppen over de neste tiårene, og legger grunnlaget for betydelig aktivitet og et stort antall arbeidsplasser for norsk industri, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

thyssenkrupp Marine Systems er verdens ledende leverandør av konvensjonelle ubåter, og har bygget mer enn 160 ubåter de siste 60 årene. Kongsberg Gruppen har lang erfaring med leveranse av kampsystemer. Atlas Elektronik er en ledende leverandør av sonarsystemer, våpenstyring og andre sentrale komponenter i kampsystemer for ubåter.

- Vårt konsept i Norge er bygget på fire viktige suksessfaktorer: samarbeid med norsk industri, anerkjent teknologi, forutsigbarhet knyttet til kostnader og tidsforbruk og langsiktig partnerskap. Avtalen vi signerer i dag er det første, viktige steget som bringer alle disse faktorene sammen. Kongsberg Gruppen og Atlas Elektronik er internasjonalt anerkjent for sin kompetanse innen kampsystemer til ubåter, og vi er meget glade for at våre ubåter fremover vil bli levert med verdensledende systemer om bord, sier Dr. Peter Feldhaus, konsernsjef i thyssenkrupp Marine Systems.

- Atlas Elektronik har betydelig erfaring med leveranse av sensorer, kampsystemer og effektorer til ubåter. Kongsberg Gruppen er vår foretrukne parter i Europa. Samarbeidsavtalen er et viktig første steg i et langt og fruktbart samarbeid. Det kommende norske ubåtprogrammet vil legge grunnlaget for videre samarbeid. Vi ser også mange muligheter utenfor ubåtvirksomheten, og vi ser frem til dette, sier Dr. Rolf Wirtz, konsernsjef i Atlas Elektronik.

Bilder- og filmmateriale kan lastes ned her:: https://fil.email/CAD2H

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Eirik Lie, administrerende direktør, Kongsberg Defence Systems, 917 04 933.
Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen, 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 200 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia