Kongsberg Gruppen kjøper 49,9 % av Patria og danner en ledende nordisk forsvarsgruppering

Kongsberg Gruppen har i dag inngått avtale med den finske stat om kjøp av 49,9 % av aksjene i Patria for EUR 272 millioner. Patria er Finlands ledende forsvarsleverandør, og eier også 50 % av aksjene i norske Nammo. Grupperingen blir en ledende forsvarsleverandør i Norden, og en betydelig aktør på det europeiske forsvarsmarkedet, med en samlet bruttoomsetning i 2015 på NOK 13,4 milliarder.

- Gjennom å danne denne industrigrupperingen bestående av Kongsberg Gruppen, Patria og Nammo tar vi et offensivt steg for å møte den pågående konsolideringen i forsvarsindustrien. Kjøpet innebærer en betydelig styrking av vår nordiske og internasjonale posisjon, det skaper styrket lønnsomhet og vekstmuligheter, og er et ledd i vår strategi for våre forsvarsvirksomheter, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Patria har om lag 2.800 ansatte og omsatte i 2015 for EUR 428 millioner (NOK 3,8 milliarder). Selskapet er Finlands ledende forsvarsleverandør, og har en bred og moderne produktportefølje.

Den norske stat og Patria har en 50 % eierandel hver i Nammo. Nammo har om lag 2.200 ansatte og omsatte i 2015 for NOK 3,8 milliarder. Selskapet utvikler og produserer høyteknologiske produkter innen ammunisjon og rakettmotorer for militære og sivile formål.

- Kongsberg Gruppen, Patria og Nammo har som gruppering både komplementære og verdensledende produkter så vel som geografiske nøkkelområder som forsterker hverandre. Dette, kombinert med Patrias sterke posisjon i Finland og Kongsberg Gruppens sterke globale allianser og posisjon i Norge, gjør oss samlet sett betydelig sterkere i et globalt forsvarsmarked i vekst, sier Qvam.

- Grupperingen blir en større og sterkere leverandør til det norske og finske forsvaret med mer enn 7.000 ansatte og en samlet bruttoomsetning i 2015 på 13,4 milliarder kroner. Vi samarbeider allerede tett i dag, blant annet på luftvern og missiler, og dette samarbeidet vil bli ytterligere styrket. Det vil også åpne seg betydelige muligheter for samarbeid innenfor andre områder som for eksempel vedlikehold og flydeler, sier Qvam.

Sluttføringen av transaksjonen er forventet å skje i 2. kvartal 2016, og er betinget av vanlige gjennomføringsforbehold som f.eks. godkjennelse fra relevante myndigheter. Kjøpesummen med tillegg av oppgjør for renter og avgifter ved sluttføring vil i sin helhet gjøres opp kontant, og blir finansiert med en brofasilitet tilrettelagt av DNB.

Til redaksjonen:
Konsernsjef Walter Qvam er i Helsinki i forbindelse med signering av avtalen og pressekonferanse klokken 14:00 CET, og er tilgjengelig for intervjuer i Helsinki og på telefon. Vennligst ta kontakt med Kommunikasjonssjef Johannes Dobson for intervjuer på telefon (+47) 906 77 262. Denne pressekonferansen kan følges direkte på www.kongsberg.com.

Konsernsjef Walter Qvam vil holde en pressekonferanse/investorpresentasjon via video fra Helsinki i dag kl. 15.30 CET i Kongsberg Gruppens kontorer i Vika Atrium, Oslo.

Patrias styre består ved oppkjøpet av:
Christer Granskog, Styrets leder
Kirsi Komi, Styrets nestleder
Kari Rimpi, Styremedlem
Sari Helander, Styremedlem
Marko Hyvärinen, Styremedlem

Patrias øverste ledelse består ved oppkjøpet av:
Heikki Allonen, President, Chief Executive Officer
Jukka Holkeri, Chief Strategy Officer
Ville Jaakonsalo, Chief Administration Officer
Hanna Kyrki, General Counsel, Chief Compliance Officer
Mika Kari, President Land
Lassi Matikainen, President Aviation
Pasi Niinikoski, President Systems

Finansielle nøkkeltall Patria (MEUR, 100 %):

2015* 2014 2013
Driftsinntekter 427,7 462,0 589,5
EBITDA 60,8 70,6 104,7
Årsresultat 38,4 48,1 66,6
Eiendeler 475,8 491,3 680,3
Gjeld 261,9 302,0 355,9
Egenkapital 213,9 189,3 324,4

*Foreløpige tall

Patria vil inntas i Kongsberg Gruppens konsernregnskap etter egenkapitalmetoden, iht. IFRS 11 «Joint Arrangements».

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: (+47) 916 10 798                 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia