KONGSBERG GRUPPEN KJØPER APPLY NEMO AS

Norsk subsea engineeringsselskap vil bli integrert med Kongsberg Oil & Gas Technologies’ subsea divisjon.

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (KOGT), et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Apply Nemo AS. Apply Nemo er en uavhengig leverandør av avanserte engineeringstjenester, produkter og løsninger for olje- og gassinstallasjoner på havbunnen. Oppkjøpet, som er forventet gjennomført i begynnelsen av januar 2013, vil styrke Kongsberg Oil & Gas Technologies’ tilbud og kapasitet i subsea olje- og gassmarkedet.

Apply Nemo ble etablert i 1989 med spesialkompetanse innen rørledninger og komplekse løsninger på havbunnen. Selskapet har siden den gang utviklet seg mot en produktorientert organisasjon som tilbyr omfattende erfaring innen både subsea engineering og innen utvikling og produksjon av subsea produkter. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er vel etablert både i Nordsjøen og Australia. Selskapet har 172 ansatte og en forventet omsetning i 2012 på ca NOK 275 millioner.

”Apply Nemo er en meget god match for Kongsberg Oil & Gas Technologies på grunn av dens teknologi og produkt relaterte fokus, geografiske tilstedeværelse i Nordsjøen og Australia, samt kultur og kompetanse”, sier Pål Helsing, administrerende direktør i Kongsberg Oil & Gas Technologies. ”Vår målsetning er å være en vel ansett leverandør av ”world class” løsninger for havbunnen basert på innovative og verdiskapende produkter og teknologier. Vi er meget tilfreds med oppkjøpet og ser på dette som en plattform for bærekraftig vekst for Kongsberg Oil & Gas Technologies innenfor subsea markedet”, avslutter Pål Helsing.

”Vi har utviklet og finjustert våre produkter og tjenester gjennom flere år, og vi ser virkelig frem til å bli en del av et høyteknologisk konsern som KONGSBERG. Det gleder oss til å bli integrert med Kongsberg Oil & Gas Technologies’ subsea divisjon, og vi er sikre på at dette vil være til fordel for våre kunder, ansatte og fremtidig teknologiutvikling”, sier Håkon Strømberg, administrerende direktør i Apply Nemo.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pål Helsing
Adm.Dir. Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
Tel: +47 67 80 48 00
pal.helsing@kongsberg.com
www.kongsberg.com/kogt

Ingunn Kolltveit
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS
Mobile: +47 40 60 69 99
ingunn.kolltveit@kongsberg.com
www.kongsberg.com/kogt   

Kongsberg Oil & Gas Technologies
Kongsberg Oil & Gas Technologies er en uavhengig leverandør av teknologi, programvare og tjenester til kunder innen olje- og gassindustrien. Leveransene omfatter undervannsprosjekter og produkter, sanntids beslutningsstøtte for boring, brønnovervåkning, samt produksjons- og integritetsledelsessystemer.
Kongsberg Oil & Gas Technologies’ løsninger søker å gi bedret effektivitet, reduserte kostnader, og forebedre beslutningsstøtte til operatører i leting og produksjon gjennom en kombinasjon av ekspertise og teknologiske løsninger. Kongsberg Oil & Gas Technologies har hovedkontor i Sandvika og opererer globalt i alle viktig offshore regioner. Kongsberg Oil & Gas Technologies er et heleid datterselskap av Kongeberg Gruppen ASA (KONGSBERG).

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, se: www.kongsberg.com
Engelsk versjon av denne pressemeldingen kan lastes ned fra Saltwater online presse-senter: www.saltwaterpr.com

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker