Kongsberg Gruppen kraftsamler forsvarsvirksomheten

Report this content

For å styrke konsernets konkurransekraft i forsvarsmarkedet slås konsernets to forsvarsområder sammen. Det nye forretningsområdet, Kongsberg Defence & Aerospace, vil med dette ytterligere styrke sin posisjon i et voksende forsvarsmarked.

Sammenslåingen medfører en mer samlet, koordinert og slagkraftig forsvarsenhet som skal skape verdi og vekst gjennom å levere avansert forsvarsteknologi til kunder og partnere. Det nye forretningsområdet vil være operativt fra 1. oktober 2017.

- Vi har over tid fått bekreftet våre solide posisjoner innen forsvar og står overfor betydelige muligheter i forsvarsmarkedet, samtidig som vi opplever stadig sterkere konkurranse. Ved å slå sammen våre to forsvarsområder oppnår vi en mer effektiv og koordinert utnyttelse av våre samlede ressurser på både markedssiden, og innen produktutvikling og produksjon. En sterk og godt koordinert markedsfunksjon er sentral for å vinne viktige programmer som er drivende for hele konsernets verdiskapning fremover, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Protech Systems omsatte i 2016 for NOK 2,1 milliarder. Forretningsområdet er globalt markedsledende innen fjernstyrte våpenstasjoner, men etterspørselen er for tiden på et lavere nivå enn tidligere, og nye, større kontraktsmuligheter ligger noe lenger frem i tid. Kongsberg Defence Systems omsatte i 2016 for NOK 4,3 milliarder. Forretningsområdet er godt posisjonert innen sine nisjer, og den internasjonalt interessen for flere av områdets produkter er betydelig. Sammenslåingen innebærer at Kongsberg Protech Systems integreres som en divisjon på lik linje med dagens fem divisjoner i Kongsberg Defence Systems. Eirik Lie, nåværende leder av Kongsberg Defence Systems, vil lede det sammenslåtte Kongsberg Defence & Aerospace AS.

- Vi må løpende sørge for en til enhver tid effektiv organisering av våre ressurser for å sikre videre vekst og lønnsomhet. En samlet forsvarsvirksomhet vil være mer slagkraftig og styrker vår konkurransekraft og posisjon for de mulighetene som ligger foran oss, sier Håøy.

Som en følge av sammenslåingen vil det nye forretningsområdet tilpasse kapasiteten i de enkelte funksjonene, samt oppnå andre effektivitetsgevinster, noe som totalt er forventet å gi årlige kostnadsbesparelser på i størrelsesorden NOK 100 millioner fra 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Abonner