Kongsberg Gruppen samler kreftene i «Subsea Valley»

Fra og med 1.januar samler Kongsberg Gruppen nærmere 330 ansatte i nytt bygg i Asker. Det nye kontoret, lokalisert midt i «subsea valley», blir hovedkontoret for olje & gass-forretningsområdet i konsernet og vil også huse deler av forsvarsvirksomheten.

- Tidligere har miljøene våre i Oslo-området vært spredd på ulike lokasjoner. Nå samler vi alle våre ansatte i regionen i ett bygg og det vil gjøre oss enda mer slagkraftige. Samtidig tilrettelegger flyttingen for å fortsette den bratte vekstkurven vi har hatt i dette forretningsområdet helt siden vi ble etablert i 2010, sier Pål Helsing, administrerende direktør i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

I følge klyngeorganisasjonen Subsea Valley består klyngen mellom Fornebu og Drammen i dag av i overkant av 200 bedrifter som representerer nærmere 57 000 arbeidsplasser og om lag 111 milliarder i omsetning. Klyngeorganisasjonen anslår at klyngen har over 70 prosent markedsandel globalt innen undervannsteknologi.

- Valget av Asker var primært drevet av behovene for vår olje og gass-virksomhet. I tillegg ønsket vi at dette bygget også skulle være base for våre andre virksomheter i Oslo og Akershus-området, nærmere bestemt vår forsvarskommunikasjonsenhet som har holdt til på Billingstad og deler av vårt Protector utviklingsmiljø. Om lag 130 av de som flytter til det nye bygget i Asker er ansatt i Kongsberg Defence Communication og Kongsberg Protech Systems, sier Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam.

- Utover de om lag 330 som flytter inn i denne omgang har vi også plass til ytterligere 120 i bygget og dermed sikret oss kapasitet for videre vekst, sier Qvam.

Qvam forventer at samlokaliseringen i Asker vil gi flere gevinster for konsernet.

- Som teknologikonsern er vi svært fokusert på innovasjon og det er et faktum at innovasjon skjer bedre mellom mennesker som jobber tett sammen. Ved å samle disse virksomhetene i Asker får vi derfor en bedre basis for vår videre utvikling og i tillegg stordriftsfordeler på tvers av konsernet.

- Satsingen vår på innovative løsninger til olje- og gassbransjen kan vise til markante resultater og vi er i dag verdensledende blant annet med sanntids beslutningsstøtte for boreoperasjoner. Våre forvarskommunikasjonsløsninger og vår våpenstyringsteknologi er også ledende globalt. Jeg har store forventninger når så mange dyktige KONGSBERG-mennesker samles i et så funksjonelt bygg, kommenterer Qvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Pål Helsing, Administrerende Direktør, Kongsberg Oil & Gas Technologies, 476 12 564, pal.helsing@kogt.kongsberg.com

Ingunn Kolltveit, Kommunikasjonssjef, Kongsberg Oil & Gas Technologies, 406 06 999, ingunn.kolltveit@kogt.kongsberg.com

Stig-Are Mogstad, Direktør, Kongsberg Defence Communication, 979 52 900, stig-are.mogstad@kongsberg.com

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia