KONGSBERG har inngått avtale om konvertering av Golar Hilli FLNG og sikrer sin posisjon i LNG verdikjeden

Kongsberg Maritime har inngått en avtale med verftet Keppel i Singapore og amerikanske Black & Veatch om leveranse av elektriske løsninger og sikkerhets- og automasjonssystem. Leveransen er til Golar LNGs tidligere LNG-fartøy Golar Hilli som skal konverteres til et FLNG-fartøy («Floating Liquefied Natural Gas»).

Kongsberg Maritmes teknologi vil danne basisen til det integrerte styrings- og sikkerhetssystemet (ICSS) for det nye FLNG-fartøyet. I tillegg til å levere automasjons- og styringssystemene skal Kongsberg Maritime levere engineering-tjenester for integrering av leveransene fra de ulike leverandørene, og støtte installasjon og idriftsettelse av de leverte systemene.

Kongsberg Maritime Engineering leverer den elektriske løsningen, inkludert høy- og lavspennings fordelingstavler og transformatorer. I tillegg skal design, brukerdokumentasjon, og elektriske analyser utføres av Kongsberg Maritime.

Leveransen viser Kongsberg Maritimes ledende posisjon innen topside - og marin automasjon for olje og gass produksjonsenheter samt kompetanse og leveransedyktighet innen LNG-verdikjeden.

- Vi er veldig stolt av å ha blitt valgt som en hovedleverandør til Golar Hilli. I likhet med mange av våre seneste kontrakter inkluderer avtalen på Golar Hilli omfattende leveranse av maskinvare, programvare og system engineering-ekspertise, sier Stene Førsund, Executive Vice President Global Sales and Marketing i Kongsberg Maritime.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kongsberg Maritime
Christina Fjellstad
Tel: +47 48084644
christina.fjellstad@kongsberg.com

www.km.kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia