KONGSBERG har signert en rammekontrakt med Frankrike

KONGSBERG har signert en rammekontrakt med forsvarsdepartementet i Frankrike for reparasjon, vedlikehold og logistikkstøtte for PROTECTOR våpenstyringssystemer til den franske hæren.

Rammekontraktens verdi er i størrelsesorden 100 MNOK.

For ytterligere opplysninger, kontakt: Administrerende direktør Kongsberg Protech Systems, Espen Henriksen, telefon: 32288425

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker