KONGSBERG inngår samarbeid med Ricardo om overvåkningsteknologi for vindparker

Ricardo og KONGSBERG har i dag annonsert at de har underskrevet en rammeavtale. Den innebærer at Ricardo skal bidra til utviklingen av Kongsberg Wind Farm Management System (WFMS) og beslektede tilstandsovervåkningssystemer for en rekke andre industrisektorer.

Kongsberg WFMS er et turbinuavhengig beslutningsstøttesystem. Funksjonaliteten overgår den man finner hos systemer for overordnet styring og datainnhenting for vindparker, og systemet tilbyr et moderne og intuitivt brukergrensesnitt. Dette er basert på KONGSBERGs brede erfaring med automasjon og beslutningsstøttesystemer innen forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass.

En av hovedgrunnene til at KONGSBERG valgte Ricardo som samarbeidspartner for å utvikle WFMS, var selskapets ekspertise innen drivlinje for vindturbiner. Ricardo har inngående kunnskap om de fysiske mekanismene som fører til lagersvikt i drivlinjer, og har drevet utstrakte forskning på avanserte sensorteknikker.

En viktig del av samarbeidet mellom KONGSBERG og Ricardo vil være å undersøke hvordan den nye SensorLifeTM -teknologien fra Ricardo – som vil bli lansert senere denne måneden under WindEnergy Hamburg – kan integreres i KONGSBERGs WFMS. Ricardo mener at SensorLifeTM kan føre til betydelige reduksjoner i energikostnadene for vindparker. Disse besparelsene vil komme som et resultat av mer presise estimater for gjenværende levetid til nøkkelkomponenter, og kostnadene kan dermed reduseres gjennom proaktivt vedlikehold.

I tillegg til rammeavtalen har KONGSBERG og Ricardo inngått kontrakt om å videre prøve ut SensorLifeTM-teknologien, hvilket innebærer testing av sensorer og utvikling av teknikker for å hente sensor data.

- Ricardos erfaring med drivverk og KONGSBERGs erfaring med systemutvikling, sensorer og automasjonssystemer er et utmerket grunnlag for dette nye samarbeidet. Ricardo står for en innovativ tilnærming til noen av hovedutfordringene innen tilstandsovervåkning. Dette kombineres med deres brede erfaring som strekker seg nesten hundre år tilbake, kommenterer Kristian Holm, General Manager Wind Farm Management, Kongsberg Maritime.

- Ricardos ekspertise og våre avanserte metoder og algoritmer vil løfte vårt Wind Farm Management System opp på et helt annet nivå, noe som vil gi energi- og kostnadsbesparelser for kunden, legger Holm til.

- Vi er svært fornøyde med at vi kan kunngjøre denne rammeavtalen med KONGSBERG i forkant av den formelle lanseringen av våre innovative produkter innen drivlinjeteknologi senere denne måneden, kommenterer Paul Jordan, Ricardos Global Head of Clean Energy and Power Generation.

- KONGSBERG er et vel ansett selskap innen vindenergi, forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass, og vi er glade for at de har valgt Ricardo som samarbeidspartner for utviklingen av WFMS, inkludert integrasjonen av SensorLifeTM -teknologien. Nøyaktig tilstandsovervåkning av drivlinje for vindturbiner med slike systemer er viktig for å kunne utføre proaktivt vedlikehold, noe som igjen vil føre til reduksjoner i kostnadene for vindenergi.

Ricardos avanserte system for tilstandsovervåkning, SensorLifeTM, er del av en serie teknologier som Ricardo vil presentere under WindEnergy Hamburg. Dette innbefatter lagerstyringssystemet MultiLifeTM og TorqLifeTM som forhindrer overbelastning og andre belastninger i å redusere kraftoverføringen.

For ytterligere opplysninger:
Eirik Skare, Marketing Manager Wind, Kongsberg Maritime, (+47) 913 02 327, eirik.skare@kongsberg.com

Ricardo plc er et globalt, verdensledende, flerindustrielt konsulentfirma for ingeniørvirksomhet, teknologi, prosjektinnovasjon og strategi. Våre ansatte er dedikerte til å levere fremragende verdi gjennom teknologiske løsninger av høy kvalitet som fokuserer på høy effektivitet, lave utslipp, ledende produktinnovasjon og robust strategisk implementering. Vi har nesten hundre års erfaring med å levere verdi gjennom teknologi, og blant kundene våre finnes verdens største produsenter av transportutstyr, distribusjonskjedeorganisasjoner, energiselskaper, finansinstitusjoner og myndigheter. Våre forretningsverdier er respekt, integritet, kreativitet og innovasjon, og ved hjelp av disse gjør vi kundene våre i stand til å oppnå bærekraftig vekst og kommersiell suksess. For mer informasjon kan du besøke www.ricardo.com.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,3 milliarder kroner. I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For å lese mer om KONGSBERGs historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside.

Kongsberg Maritime leverer produkter og systemer for dynamisk posisjonering, navigasjon og automasjon til handelsfartøyer og offshoreinstallasjoner, i tillegg til produkter og systemer for oppmåling av havbunnen, overvåkning, øvelsessimulator, og for fiskebåter og fiskeriforskning.

For mer informasjon kan du besøke http://www.kongsberg.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia