Kongsberg Maritime Engineering leverer integrert kontroll- og sikkerhetssystem og elektropakke til Teekays Gina Krog FSO

Kongsberg Maritime Engineering (KME) har signert en kontrakt med Gina Krog LLC, et datterselskap av Teekay Offshore Partners L.P., på leveranse av integrert kontroll- og sikkerhetssystem (ICSS) sammen med en elektropakke til Gina Krog FSO (Floating Storage and Offloading unit). Systemene leveres til det Statoil-opererte Gina Krog feltet på den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen.

Teekay inngikk nylig en avtale med Statoil om å levere en FSO til Gina Krog-feltet. Ombyggingsprosjektet, som har en total kontraktsverdi på $220 millioner, forventes ferdigstilt i første kvartal 2017. Gina Krog FSO vil operere på en tidsavgrenset leiekontrakt med Statoil.

Planlagt oppstart på prosjektet er Q2 2014. Kontrakten med KME omfatter design, engineering, produksjon, testing og leveranse av alt materiell, utstyr, tilbehør og verktøy nødvendig for komplett ICSS. Dette inkluderer medium voltage tavle, low voltage tavle (440VAC / 230VAC), thrustertransformatorer, frekvensomformere, thrustermotorer og 230VAC-distribusjon for installasjon og operasjon av FSOen.

KME er et heleid datterselskap av Kongsberg Maritime og har siden 2008 operert som leverandør av systemløsninger. Selskapet spesialiserer på ingeniørtjenester innen Elektro, Instrumentering og Telekommunikasjon (EIT), og systemintegrasjon med EPC-basis (Engineering, Procurement & Construction). Selskapet har sterkt fokus på prosjektledelse, kontraktsengineering og byggeplassledelse. KME tilbyr gjennomgående engineering- og prosjektledelsestjenester basert på Kongsberg Maritimes etablerte tekniske kompetanse og erfaring med marine og offshoreoperasjoner.

Teekay Offshore Partners L.P. er en internasjonal leverandør av marin transport, oljeproduksjons- og lagringstjenester til offshore oljeindustri med fokus på de raskt voksende offshore oljeregionene på dypt vann i Nordsjøen og Brasil. Teekay Offshore har eierinteresser i bøyelastere, flytende produksjon, lagring og lossing (FSO-enheter) og konvensjonelle oljetankere. Teekay Offshore har rettigheter til å delta i visse andre FPSO- og bøylelastemuligheter levert av Teekay Corporation (NYSE: TK) og Sevan Marine ASA (Oslo Bors: SEVAN). Hoveddelen av Teekay Offshores flåte opererer på langsiktige, stabile kontrakter og er strukturert som et børsnotert kommandittselskap.

I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For å lese mer om Kongsberg Gruppens historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christina Fjellstad, Kongsberg Maritime, (+47) 480 84 644, christina.fjellstad@kongsberg.com.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,323 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia