Kongsberg Oil & Gas Technologies justerer kapasiteten

Kongsberg Oil & Gas Technologies gjør nødvendige tilpasninger som følge av markedssituasjonen og reduserer antall faste ansatte med omkring 90 personer. De ansatte ble informert om nedbemanningen i allmøter tirsdag 16. juni 2015. Nedbemanningen kommer i tillegg til tidligere justeringer og naturlig avgang det siste året.

-Forretningsområdet har vært gjennom en utfordrende periode med et sviktende olje- og gass marked. Det har det siste året vært flere restruktureringer som har inkludert nedbemanninger i forretningsområdet på grunn av et lavere aktivitetsnivå. Ytterligere svekkelser av markedet i 2. kvartal har gjort det nødvendig med nye tilpasninger, sier Pål Helsing, administrerende direktør i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

Til tross for at Kongsberg Oil & Gas Technologies preges av et krevende marked, har forretningsområdet en fremtidsrettet produktportefølje som gir interessante muligheter fremover.

Kongsberg Oil & Gas Technologies er et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA med hovedkontor i Asker (KONGSBERG). Driftsinntektene til Kongsberg Oil & Gas Technologies utgjorde i 2014 NOK 1.077 millioner. Dette utgjorde om lag 6,5 % av konsernets driftsinntekter.

For nærmere informasjon:
Ingunn Kolltveit, kommunikasjonssjef
Kongsberg Oil & Gas Technologies
Mobil: 406 06 999

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner