KONGSBERG-ordre for til sammen 460 mill. kroner til F-35 Joint Strike Fighter så langt i år

KONGSBERG har i sommer inngått avtaler med Marvin Engineering og Northrop Grumman til en samlet verdi av 300 millioner kroner. Kongsberg Defence Systems (KONGSBERG) har så langt i år mottatt ordre på tilsammen 460 mill. kroner til F-35 Joint Strike Fighter programmet.

De nye avtalene inkluderer blant annet kontrakter med Marvin Engineering verdsatt til 140 millioner kroner for leveranser av Air-to-Air Weapons Pylons til produksjonsfasene 6, 7 og 8 (LRIP 6-8) for F-35 Joint Strike Fighter. Kontraktene inneholder også suppleringsleveranser til LRIP 1-3. Marvin Engineering er Lockheed Martins hovedleverandør for Weapons Pylons. Kontraktens leveranseomfang vil gjennomføres de neste to årene og representerer første reelle produksjonsavtale for Pylons.

Avtalene med Northrop Grumman er på 160 millioner for leveranser av strukturelle deler i kompositt til midtseksjonen på F-35 flyet (center fuselage parts). Avtalene gjelder for leveranser til LRIP 8 og 9 og er avrop av en rammeavtale som er forhandlet for LRIP 8-10.

Avtale med Lockheed Martin i april
Avtalen offentliggjort i april i år med Lockheed Martin er på 160 mill. kroner for leveranser av deler til halerorene på F35 flyet (Rudders & Vertical Leading Edges) til LRIP 8.

- Disse kontraktene har vi jobbet mot over tid og vi er fornøyd med at vi nå øker vår F-35 portefølje og fortsetter å styrke vår posisjon som leverandør av kvalitetsprodukter til F-35-programmet, sier Terje Bråthen, Direktør Aerostructures i Kongsberg Defence Systems.

I dag møtes lederne for det flernasjonale kampflyprogrammet for første gang i Norge, og det er også første gang møtet åpnes opp for media. "JSF Executive Steering Board" er det øverste beslutningsorganet i programmet og møtet avholdes to ganger i året. Formannskapet i programmet deles mellom USA og et av partnerlandene, og da Norge for første gang nå deler formannskapet i programmet med USA, holdes høstmøtet 2014 i Oslo. For å lese mer om møtet, vennligst besøk Forsvarsdepartementet sine nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2014/F-35-toppmote-i-Oslo.html?id=767085.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Terje Bråthen, Direktør Aerostructures, Kongsberg Defence Systems, Mob 905 57 641.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,3 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia