Kongsberg Renewables Technology lanserer Kongsberg EmPower

Kongsberg Renewables Technology lanserer et egenutviklet wind farm management system med navnet «Kongsberg EmPower». Systemet er basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med automasjon og beslutningsstøttesystemer.

Kongsberg EmPower er et turbinuavhengig beslutningsstøttesystem. Funksjonaliteten overgår den man finner hos dagens systemer for overordnet styring og datainnhenting for vindparker. Systemet er basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med automasjon og beslutningsstøttesystemer innen forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass.

- Systemet vil gi eierne av vindparker bedre oversikt over ytelsen og de pågående prosessene i deres vindparker. Vindturbiner utsettes hver dag for et utall forskjellige påkjenninger fra vind, regn, hagl, snø og lynnedslag samt driftsmessig slitasje. Det er viktig at de påkjenninger som turbinene utsettes for, overvåkes slik at man kan bruke sine ressurser innenfor vedlikehold på en fokusert og god måte. Data som innhentes, gjerne mellom 150-200 datapunkter per turbin, må også lagres på en forsvarlig måte slik at man hele tiden har med seg turbinens historikk, sier Kristian Holm, Administrerende Direktør i Kongsberg Renewables Technology AS.

- Navnet EmPower symboliserer at vi gir noen en mulighet eller verktøy til å gjøre noe. Vi vil gi våre kunder bedre muligheter til å overvåke ytelsen og forbedre sine prosesser i deres vindparker, påpeker Holm.

Systemet består av totalt 4-moduler:
-       Performance Monitoring: Gir oversikt over hvordan turbinen leverer med tanke på produksjon og tilgjengelighet.
-       Condition Monitoring: Gir beregninger omkring tilstanden i kritiske komponenter i turbinen. Denne informasjonen kan så benyttes til å skreddersy vedlikehold.
-       Production Forecasting: Predikerer forventet produksjon de neste timene og dagene.
-       Wind Farm Control: Reduserer de uønskede effektene av wake, en effekt som oppstår når vinden går gjennom en vindturbin med dertil reduksjon av vindhastighet.
- Dette er et produkt vi i samarbeid med kunder har utviklet siden 2012. Det føles fantastisk og endelig å kunne lansere Kongsberg EmPower i markedet. Systemet vil danne basis for flere nye innovasjoner rettet mod fornybar energi i tiden som kommer, kommenterer Holm.

- Kongsberg Gruppen har verdensledende kompetanse på monitorerings- og beslutningsstøttesystemer, samt avansert sensorteknoligi. Ved å overføre denne kompetansen til vindkraft tar vi et viktig steg for å bruke stadig mer av vår velprøvde teknologi i fornybarsegmentet, sier Sverre Gotaas, Innovasjonsansvarlig i Kongsberg Gruppen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kristian Holm, Administrerende Direktør, Kongsberg Renewables Technology AS, +47 918 33 121, kristian.holm@kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia