Kongsberg Satellite Services signerer avtale med EUMETSAT

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har signert en utvidet avtale om leveranse av tjenester fram til 2042 til den europeiske meteorologiorganisasjonen EUMETSAT. Avtalen har, med opsjoner, en verdi på om lag 550 MNOK fra 2016 til 2042.

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har signert en utvidet og forlenget avtale som omfatter leveranse av bakkestasjonstjenester til den europeiske meteorologi­organisasjonen EUMETSAT. EUMETSAT skal installere tre nye antenneinstallasjoner på KSAT Svalbard som skal drives og vedlikeholdes av KSAT. Systemene vil operere på Ka-bånd. Dette er ny teknologi, og Svalbard er spesielt godt egnet som følge av den tørre arktiske atmosfæren.

Avtalen omhandler drift og vedlikehold av inntil fem antennesystemer og har, med opsjoner, en verdi på omlag 550 MNOK i perioden fra 2016 til 2042.

- Denne kontrakten forsterker KSATs posisjon som verdens ledende leverandør av bakkestasjonstjenester. Jeg vil samtidig få understreke hvor viktig denne kontrakten er for den langsiktige aktiviteten på Svalbard, sier KSATs administrerende direktør Rolf Skatteboe.

- Det er viktig at vi opprettholder næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. KSAT er viktig for lokalsamfunnet, og jeg oppfatter at denne kontrakten støtter opp under selskapets aktivitet her, sier næringsminister Monica Mæland.

Satellittprogrammet MetOp Second Generation (SG) er en videreføring av dagens operative systemer som også betjenes fra KSAT på Svalbard. MetOp SG-serien består av seks satellitter som vil levere viktige data for daglige værmeldingstjenester og for langsiktige værprognoser.

KSAT leverer tjenester fra selskapets stasjon på Svalbard, og arbeidet starter i 2016. Avtalen forsterker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra og kontroll av satellitter i polare baner. Med denne avtalen er KSAT verdens største leverandør av data til operativ værmelding både for EUMETSAT og den amerikanske organisasjonen National Oceanographic and Atmospheric Organization (NOAA).

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rolf Skatteboe, Administerende direktør, Kongsberg Satellite Services, Tel: +47 911 98 985.

KSAT er kommersielt satellittsenter og eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom selskapet Space Norway. KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og med distriktskontorer på Svalbard, i Oslo og i Stockholm. KSAT driver bakkestasjoner på en lang rekke steder bl.a. Tromsø, Svalbard, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarktis. KSAT har ideell lokalisering for TT&C (Telemetri, Tracking & Control), støtte til oppskytning av satellitter, mottak av data og nær-sanntid jordobservasjonstjenester.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia