Kongsberg Satellite Services skal levere tjenester til NASA

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har signert en utvidet og forlenget kontrakt som omfatter leveranse av bakkestasjonstjenester til det amerikanske romsenteret National Aeronautic and Space Administration (NASA). KSAT skal levere operative tjenester knyttet datamottak fra og kontroll av værmeld­ings­­satelllittene S-NPP og JPSS. Avtalen har en ramme på NOK 360 millioner (USD 43,8 millioner) for perioden 2017-2022.

Tjenesten skal leveres fra KSATs bakkestasjoner på Svalbard og ved Troll i Dronning Mauds land i Antarktis. Arbeidet koordineres fra KSAT Tromsø Network Operations Center (TNOC) som er lokalisert ved selskapets hovedkontor i Tromsø.

Kontrakten er en fastpriskontrakt for perioden 2017 – 2022, som med opsjoner har en verdi på 43,8 M USD (ca. 360 MNOK). KSATs ordrereserve er med dette på omlag 2,8 milliarder kroner (ikke rapportert som en del av KONGSBERGs ordrereserve som følge av gjeldende rapporteringspraksis).

KSAT leverer tjenester knyttet til både datamottak fra og kontroll av satellitter i polare baner. Stasjonene i Arktis (Svalbard) og i Antarktis (Troll) utgjør grunnstammen i «pole-to-pole»-konseptet som gjør det mulig å levere data for samfunnskritiske tjenester som eksempelvis meteorologi hvert 50de minutt. Kontrakten styrker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av satelitttjenester.

KSAT er kommersielt satellittsenter og eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings og handelsdepartementet gjennom selskapet Space Norway. KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og bakkestasjoner 15 steder rundt i verden, inkludert Tromsø, Svalbard, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarktis. KSAT opererer i dag over 120 antenneinstallasjoner, og kommunisererer med om lag 100 forskjellige satellittsystemer 30 000 ganger per måned. KSATs lokasjoner er ideelle for TT&C (Telemetri, Tracking & Control), støtte til oppskytning av satellitter, mottak av data og nær-sanntid jordobservasjons­tjenester.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2016 driftsinntekter på 15,8 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Rolf Skatteboe, Administrerende Direktør, KSAT,  911 98 985.

Alf Eirik Røkenes, Finansdirektør, KSAT, 950 58 451.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia