KONGSBERG setter ut produksjonsoppdrag til Kitron

KONGSBERG setter ut et større produksjonsoppdrag til Kitron ASA i Arendal for produksjon av BET (Betjeningsterminal). BET er en Mid-Life Upgrade av det eksisterende MRR (Multi Rolle Radio) -systemet som gir økt funksjonalitet og en levetid for systemet langt inn i 2020 årene.

KONGSBERG har de siste årene levert et stort antall VHF-radioer av typen MRR og LFR (Lett feltradio). Forsvarets taktiske sambands- og nettutstyr er et av norgeshistoriens største utviklingsprosjekter for radio. MRR (bærbar og kjøretøysmontert) og LFR (soldatbåret) brukes av flere tusen soldater og kjøretøy.

KONGSBERG er en ledende norsk industriaktør som setter store krav til sine leverandører med fokus på våre verdier - leverandørene må vise utholdenhet, innovasjon, troverdighet og ha evne til kontinuerlig å samarbeide og utvikle seg både kvalitets- og kompetansemessig. Et tett samarbeide er nødvendig for å utvikle krevende teknologiske løsninger sammen med brukerne i Forsvaret.

KITRON er en sentral leverandør til flere av KONGSBERGs avanserte militære produkter, som Remote Weapon Station, missilelektronikk (NSM og JSM) og taktisk militær kommunikasjon.

 
 
For ytterligere opplysninger:
Stig-Are Mogstad, Direktør, Kongsberg Defence Systems, tel. 6674 4900

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 6 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker