KONGSBERG signerer kontrakt for leveranser til tre avansert offshore-fartøyer

Nye borerigger og drillskip med “Full Picture”-leveranser fra KONGSBERG.

CIMC Yantai Raffles i Kina og STX STX Offshore & Shipbuilding i Sør-Korea har valgt omfattende dynamisk posisjonering (DP), automasjon, ny generasjon sikkerhetssystemer, integrert navigasjon, hydroakustisk posisjonering, samt siste generasjon riser management-løsninger fra KONGSBERG.

Kontraktene gjelder leveranser til to nye Frigstad D90 Design borerigger og en Bassoe Technology BT-UDS Design boreskip. Den totale kontraktsverdien er på over 150 millioner kroner. Kontraktene har også opsjoner for ytterligere 8 enheter. Fartøyene skal operere i den voksende brasilianske olje- og gass-sektor, samt Mexicogulfen. Begge prosjektene er designet i henhold til DnV Dynpos Autro, IMO DP Class 3, og vil operere i farvann med dybder ned til 3.000 meter. Riggene skal leveres til eier, Frigstad Drilling, første og tredje kvartal 2016, samt til Sigma Drilling andre kvartal 2015. Fartøyene blir utstyrt med det siste av integrerte teknologi løsninger fra Kongsberg Maritime.

-Kongsberg Maritime har et tett samarbeid med CIMC Yantai Raffles, og har allerede levert 6 systemer til avanserte borefartøyer til dette verftet. De siste inngåtte kontraktene bekrefter KONGSBERG sin sterke posisjon innen markedet for avanserte borefartøy, kommenterer Tor Erik Sørensen, EVP Marketing and International Operations, Kongsberg Maritime.

- Ordrene representerer vår “Full Picture”-strategi, og styrker vår posisjon i Kina for avanserte prosjekter rettet mot olje- og gass-sektoren. Kongsberg Maritime leverer alle posisjons- og automasjonssystemer, mens Kongsberg Oil & Gas Technologies designer og leverer Riser Management systemene.

For ytterligere informasjon, kontakt Salgssjef Offshore Asia, Morten Stanger Mobil 958 85 102

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Dokumenter og linker