KONGSBERG signerer kontrakt på MNOK 380 med Statoil

Report this content

KONGSBERG har inngått avtale med Statoil om leveranse av undervannsstrukturer til Polarled gassrørledning.

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS (KOGT), et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har inngått avtale med Statoil om leveranse av undervannsstrukturer, koblingssystemer og forgreininger til Polarled gassrørledning.

Kontrakten er inngått med Statoil på vegne av partnerne i samarbeidsprosjektet Polarled; Statoil, Petoro, OMV, Shell, TOTAL, RWE Dea, ConocoPhillips, Edison, Maersk Oil og GDF SUEZ.

Polarled er en ny 480 kilometer lang gassrørledning fra Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Rørledningen gjør det mulig å bygge ut Aasta Hansteen og andre felt i Norskehavet. Polarled har også en forgrening til det Statoil-opererte Kristin-feltet, og leveransen omfatter også strukturer og koplingspunkter for denne forgreiningen.

Oppstart på prosjektet skjer umiddelbart, og prosjektet vil strekke seg over tre år. Engineering vil foregå hos KOGT på Lysaker, mens fabrikasjon vil bli utført av underleverandører både i Storbritannia og Norge.

- Vi er meget fornøyd med kontrakten, sier Pål Helsing, administrerende direktør i Kongsberg Oil & Gas Technologies.

- Dette viser at KONGSBERG har den nødvendige kompetansen for å løse nye utfordringer ved fremtidige subseaprosjekter, både når det gjelder utbygging av eksisterende og nye felt. Kontrakten bekrefter således vår posisjon som en betydelig subsea-aktør på den norske kontinentalsokkelen, avslutter Helsing.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pål Helsing, administrerende direktør, Kongsberg Oil & Gas Technologies AS Tel: +47 55 67 57 pal.helsing@kongsberg.com www.kongsberg.com/kogt

Tor Egil Kili, KONGSBERG Mob: +47 982 14 019 tor.egil.kili@kongsberg.com www.kongsberg.com/kogt   

Kongsberg Oil & Gas Technologies Kongsberg Oil & Gas Technologies er en uavhengig leverandør av teknologi, programvare og tjenester til kunder innen olje- og gassindustrien. Leveransene omfatter undervannsprosjekter og produkter, sanntids beslutningsstøtte for boring, brønnovervåkning, samt produksjons- og integritetsledelsessystemer. Kongsberg Oil & Gas Technologies’ løsninger søker å gi bedret effektivitet, reduserte kostnader, og forbedre beslutningsstøtte til operatører i leting og produksjon gjennom en kombinasjon av ekspertise og teknologiske løsninger.

Kongsberg Oil & Gas Technologies har hovedkontor i Sandvika og opererer globalt i alle viktig offshore regioner. Kongsberg Oil & Gas Technologies er et heleid datterselskap av Kongeberg Gruppen ASA (KONGSBERG).

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, se: www.kongsberg.com Engelsk versjon av denne pressemeldingen kan lastes ned fra Saltwater online presse-senter: www.saltwaterpr.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker