KONGSBERG valgt til Statoil-oppdrag på Johan Castberg

Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA (KONGSBERG), har blitt tildelt en kontrakt for levering av tjenester til konseptstudier og pre-FEED (Front End Engineering Design) til Statoils Johan Castberg prosjekt i Barentshavet. Prosjektet omfatter utbygging av oljefeltene Skrugard, Havis og Drivis i produksjonslisens 532, omlag 230 km Nordvest for Nordkapp. Vanndypet på feltene varierer mellom 360 – 405 meter.

Kontrakten er en fortsettelse av konseptarbeidet som ble fullført i juni 2014. Den omfatter integrerte tjenester for utforming av konsept og pre-FEED design av rørledninger og stigerør på feltene, og arbeidet skal ferdigstilles innen juni 2015. Kontrakten omfatter også ulike opsjoner for arbeid i konseptfasen, samt opsjoner for FEED-studie og verifikasjonsarbeider i detaljfasen av prosjektet. I tillegg vil KONGSBERG ha ansvaret for å koordinere grensesnittarbeidet mellom ulike aktører i prosjektet. I den forlengede konseptfasen vil KONGSBERG utføre designoptimalisering og kostnadsreduksjoner på alternative tekniske løsninger og modne konseptet videre frem til godkjennelse. 

- Vi er svært fornøyd med at arbeidet i konseptfasen av prosjektet har blitt fullført til Statoils tilfredshet, sier Pål Helsing, Direktør for Kongsberg Oil & Gas Technologies.

- Å levere integrerte ingeniørtjenester i pre-FEED fasen for rørledninger og stigerør til et større utbyggingsprosjekt er et viktig gjennombrudd for KONGSBERG. I tillegg til vår spesialkompetanse på rørledninger og stigerør har nå KONGSBERGs kompetanse og kapasitet som uavhengig leverandør av integrerte ingeniørtjenester i alle faser av et utbyggingsprosjekt, avslutter Helsing.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ingunn Kolltveit
Global Communication Manager
Kongsberg Oil & Gas Technologies
Telefon: +47 406 06 999
www.kongsberg.com/kogt

Pål Helsing
President
Kongsberg Oil & Gas Technologies
Telefon: +47 476 12 564
www.kongsberg.com/kogt

Trond Weberg
VP Engineering and Operational Support
Kongsberg Oil & Gas Technologies
Telefon: +47 958 85 053
www.kongsberg.com/kogt

Kongsberg Oil & Gas Technologies er en uavhengig leverandør av teknologi, programvare og tjenester til kunder innen olje-og gassindustrien. Leveransene omfatter undervannsprosjekter og produkter, sanntids beslutningsstøtte for boring, brønnovervåkning samt produksjons- og integritetsledelsessystemer.

Kongsberg Oil & Gas Technologies’ løsninger bedrer effektivitet, reduserer kostnader og gir beslutningsstøtte til operatører i oljeleting og -produksjon gjennom en kombinasjon av ekspertise og teknologiske løsninger.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,323 milliarder kroner. I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For mer informasjon og for å lese mer om Kongsberg Gruppens historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside: www.kongsberg.com

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner