Krevende kvartal for Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har i 3. kvartal en omsetning på NOK 3.428 millioner og en EBITDA på minus NOK 40 millioner, sammenlignet med henholdsvis NOK 4.009 millioner og NOK 419 millioner i tilsvarende kvartal i 2015. Det svake resultatet kommer i hovedsak som følge av betydelige nedskrivninger og restruktureringskostnader i Kongsberg Maritime på totalt NOK 399 millioner, samt en ytterligere svekkelse av aktivitetene i de olje- og offshorerelaterte områdene.

I forhold til 3. kvartal 2015 har konsernet hatt en reduksjon i omsetningen på 14 prosent. EBITDA-marginen justert for nedskrivninger og restruktureringskostnader er 10,5 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 4.067 millioner, noe som gir en ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal på NOK 17.858 millioner.

- Vi opplever at olje- og offshoremarkedet fortsatt er krevende, og dette påvirker i betydelig grad konsernets totale resultater i kvartalet. Forsvarsområdene våre holder jevn fart, og er på nivå med i fjor. Vi har hatt god ordreinngang, og opprettholder totalt sett en solid ordrereserve, til tross for nedskrivninger i ordrereserven i KM, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Svekket marked og nedskrivninger i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime hadde en omsetning på NOK 1.849 millioner, en svekkelse på 26 prosent mot tilsvarende kvartal i 2015. Forretningsområdets EBITDA var på minus NOK 255 millioner. Svekkelsen mot 3. kvartal 2015 skyldes hovedsakelig nedskrivninger av verdien av varelager, valutasikringer og andre poster med NOK 354 millioner, samt at offshorevirksomheten har restruktureringskostnader på NOK 45 millioner. I tillegg er offshoremarkedet svært krevende, og det er noe lavere aktivitet innen handelsflåtesegmentet.

- Vi opplever, som store deler av markedet, at det er krevende tider. Kongsberg Maritime er sensykliske og har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå i et svekket marked. Nå opplever vi i økende grad at aktivitetsreduksjonen i markedet påvirker oss. Ordreinngangen er også redusert i kvartalet. Forretningsområdet gjør betydelige tilpasninger av organisasjonen, og kostnadsbasen vil være vesentlig lavere i 2017, sier Håøy.

Godt kvartal for forsvarssegmentene
Kongsberg Defence Systems har et kvartal på nivå med tilsvarende kvartal 2015 med en omsetning på NOK 897 millioner og en EBITDA-margin på 18,8 prosent. Resultatandel fra Patria var på NOK 20 millioner i kvartalet.

Kongsberg Protech Systems har en omsetning på NOK 506 millioner og en EBITDA-margin på 4,7 prosent. Økningen fra tilsvarende 3. kvartal 2015 er i hovedsak som følge av en økning i leveranse av nye systemer.

- Forsvarssegmentene har god prosjektgjennomføring, og fortsetter å jobbe mot betydelige muligheter innen flere kjerneområder. Ordreinngangen i kvartalet er god for begge forretningsområdene, sier Håøy.

 Resultatene presenteres i Vika Atrium i Oslo klokken 08:15. 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 300 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner