Lavere aktivitet innen forsvar i første kvartal – utsiktene uforandret

Report this content

Kongsberg Gruppen har i første kvartal 2018 driftsinntekter på NOK 3.554 millioner, og EBITDA-margin på 8,0 prosent. Ordreinngangen er på NOK 2.939 millioner, noe som gir en ordrereserve på NOK 14.814 millioner ved utgangen av kvartalet.

- Aktiviteten holder seg på et stabilt nivå i Kongsberg Maritime, men marginene påvirkes av prosjektsammensetningen. Samtidig har vi midlertidig lavere aktivitet i enkeltområder på forsvarssiden. En restrukturering innen maritim simulering i Kongsberg Digital påvirker også resultatet negativt, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Fremover gir den sterke markedsposisjonen Kongsberg Defence & Aerospace har etablert innen sine segmenter et solid grunnlag for langsiktig vekst. Kongsberg Maritime har god ordreinngang, og det har i kvartalet vært positive signaler fra de tradisjonelle handelsflåtesegmentene bulk, container og LNG, sier Håøy.

Diversifisert eksponering gir robusthet i Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime har i første kvartal driftsinntekter på NOK 1.796 millioner, 1,6 prosent høyere enn tilsvarende kvartal 2017. EBITDA-marginen er på 7,5 prosent, mens forretningsområdets ordreinngang er på NOK 1.900 millioner, noe som gir en book/bill på 1,06.

- Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2017 er aktiviteten høyere for større integrerte løsninger. Denne type leveranser inkluderer en større andel tredjepartsleveranser som normalt har lavere marginer. Marginene vil variere mellom kvartalene som følge av prosjektsammensetningen. Enkeltmarkeder, spesielt offshore, er fortsatt utfordrende, noe som også er bakgrunnen for restruktureringen i Kongsberg Digital-divisjonen maritim simulering. Kongsberg Maritime er eksponert mot de fleste maritime segmenter og det er fortsatt positiv utvikling innen eksempelvis fiskeri, forskning og marin robotikk. Den diversifiserte eksponeringen gir robusthet, samtidig som de implementerte organisasjonsendringene har gjort Kongsberg Maritime bedre tilpasset dagens markedsbilde og forventet utvikling fremover, sier Håøy.

Kvartalsvis svingning innen forsvar
Kongsberg Defence & Aerospace har driftsinntekter på NOK 1.585 millioner i kvartalet og en EBITDA-margin på 10,9 prosent. Reduksjonen i driftsinntektene skyldes i hovedsak lavere aktivitet innen missil og luftvern, med medfølgende reduksjon i EBITDA. I kvartalet signerte området nye ordrer for NOK 798 millioner.

- Konsernets forsvarsområde har et svakere kvartal mot tilsvarende kvartal 2017. Dette må imidlertid ses over flere kvartaler. Ordreinngangen vil svinge kvartaler mot hverandre som følge av at forsvarsmarkedet er preget av relativt få, men store kontrakter. Kvartalet inneholder flere viktige hendelser som bekrefter posisjonen vår, inkludert to kontrakter for leveranser til F-35-programmet, signering av viktig intensjonsavtale med Qatar, og i april signerte vi avtale om sjømålsmissiler til Malaysia, sier Håøy.

Se www.kongsberg.com/ir for Kongsberg Gruppens rapport og presentasjon for Q1 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: + 47 991 11 916.
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: + 47 916 10 798. 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner