Lederendringer i Kongsberg Gruppen ASA

Egil Haugsdal (51) blir fra 1. januar direktør for Group Business Development i KONGSBERG og får dermed ansvar for strategi, M&A, integrasjon og nye områder i konsernet.

Haugsdal kommer fra stillingen som administrerende direktør for forretningsområdet Kongsberg Protech Systems (KPS), og han har ledet forretningsområdet gjennom en kraftig internasjonal vekst. Han har i tillegg til mange års ledererfaring i KONGSBERG også erfaring fra ABB. 

- Vi er inne i en prosess der vi styrker konsernets forretningsutviklingsmiljø ytterligere med intern og ekstern kompetanse, og Egil har med sin brede internasjonale veksterfaring en meget god bakgrunn for å lede denne utviklingen, sier konsernsjef Walter Qvam.

Haugsdal fortsetter i konsernledelsen med sitt nye ansvarsområde.

Stig Trondvold (59), som har vært leder for forretningsutvikling i konsernet i 12 år, går etter eget ønske over i en ny rolle fra årsskiftet. Han går ut av konsernledelsen fra samme dato.

- Stig vil arbeide tett sammen med konsernets ledelse i videreutviklingen av vår industriportefølje. Jeg er glad for at vi kan fortsette å trekke på Stigs brede erfaring i det videre løpet i konsernet, sier Qvam.

Espen Henriksen (47) overtar fra 1. januar som administrerende direktør i Kongsberg Protech Systems (KPS), og går inn i konsernledelsen fra samme dato. Henriksen har vært ansatt i KONGSBERG siden 2007, og kommer fra rollen som direktør for «Operations» i KPS. Han har også hatt ansvar for datterselskapene KPS USA og KPS Canada, samt globalt ansvar for innkjøp og produksjon. Han har 17 års erfaring fra Kværner og Aker Kværner før han begynte i KONGSBERG.

- Espen har sittet meget sentralt i oppbyggingen av KPS, ikke minst i USA. Han er en meget erfaren leder og har de beste forutsetningene for å videreføre og videreutvikle KPS i tiden som kommer, sier Qvam

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker