Norge og Australia enige om JSM-samarbeid

Det australske Forsvarsdepartementet og det norske Forsvarsdepartementet annonserte i dag at de skal samarbeide om videreutvikling av Joint Strike Missile (JSM) utviklet av KONGSBERG.

Australias forsvarsminister Kevin Andrews uttalte i en pressemelding fra det australske Forsvarsdeperatementet at et samarbeid på norske Joint Strike Missile, under utvikling av Kongsberg Defence and Aerospace, ville sikre at våpenkapasiteten blir tilgjengelig for luftforsvarets fremtidige flåte av F-35A Joint Strike Fighter.
- Denne avtalen bygger på landenes lange samarbeid om utvikling av forsvarsutstyr, og anerkjenner viktigheten av en robust maritim forsvarskapasitet for Norge og Australia.

- Deltagelse i et samarbeid med Norge på programmet for JSM-utvikling vil maksimere kostnadseffektiviteten for Australias bidrag, og sikre at våpenkapasiteten er ferdig utviklet og integrert i henhold til tidslinjen for F-35A som er nødvendig for Australia, dersom Joint Strike Missile skulle endelig bli vurdert for innkjøp på et senere tidspunkt dette tiåret av regjeringen.

- Australsk industri deltar i utviklingen av JSM ved å tilføre spesialistkompetanse på missilstyring og kontrollteknologi, sa ministeren i meldingen.

Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttalte i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet at samarbeidet ville gi økte kapasiteter.
- Norge og Australia deler mange av de samme utfordringene. Vi er begge nasjoner i utkanten av våre regioner, og har ansvar for store hav- og landområder. Befolkningene våre er også relativt små, sammenlignet med de områdene vi har ansvar for. Vi er derfor begge avhengige av å få mest mulig ut av de investeringene vi gjør. For Norge blir JSM en helt sentral del av kampflyanskaffelsen, og det er svært positivt Australia også viser så stor interesse for missilet, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i meldingen.

- Et viktig samarbeid
Samarbeidet er et resultat av et tett samarbeid med en rekke australske forsvarsindustripartnere, inkludert BAE Systems Australia og Qinetic Australia, for å utvikle ny, innovativ teknologi. Den nye teknologien medfører at ytterligere avanserte kapasiteter for JSM, inkludert en ny, uavhengig sensor for å identifisere fiendtlige radarmål. De nye kapasitetene vil være høyst relevant for både Australia og de andre partnernasjonene i F-35-programmet.

- Vi er veldig fornøyd med å samarbeide med Australia på JSM-programmet. JSM er svært sofistikert, innehar unike og innovative kapasiteter og er den eneste femtegenerasjons kryssermissil som vil integreres på F-35. Samarbeidet bekrefter hvor godt JSM er posisjonert for å møte de operative behovene til partnernasjonene, sier Walter Qvam, konsernsjef i KONGSBERG.

JSM er et nyutviklet missil som gir F-35 kapasitet til å bekjempe godt forsvarte mål på lange avstander. Det eksisterer i dag ingen tilsvarende kapasiteter, ei heller under utvikling, som kan utføre tilsvarende oppdrag. JSM er det eneste langtrekkende sjø- og landmålsmissilet som kan bæres integrert i F-35 og dermed sikre flyets lavsignatur (stealth) kapasiteter.

JSM-utviklingen ble påbegynt i 2008 og vil fortsette frem til et ferdigstilt missil er ferdigstilt i 2017. Missilet er for øyeblikket i fase-lll i utviklingssyklusen og denne fasen innebærer blant annet flytester, produksjon av testmissiler og integrasjon på F-35 Joint Strike Fighter.

For å lese mer, vennligst se det norske Forsvarsdepartementets pressemelding: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/norge-og-australia-enige-om-jsm-samarbeid/id2397609/

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Group Kommunikasjonsdirektør, KONGSBERG, (+47) 916 10 798.

Harald Ånnestad, Administrerende Direktør, Kongsberg Defence System, (+47) 920 60 087.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia