Ny Copernicus-kontrakt til Kongsberg Satellite Services

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har signert en utvidet satellittkontrakt med en ramme på NOK 205 millioner (21,8 MEUR) med European Space Agency for Sentinel-satellittene i Copernicus-programmet.

KSAT har signert en utvidet og forlenget kontrakt som omfatter leveranse av bakkestasjonstjenester til det europeiske Copernicus-programmet. KSAT skal utvikle og operere en ny stasjon i Inuvik i Canada, i tillegg til aktiviteten på Svalbard. KSAT er hovedleverandør av bakkestasjonstjenester til det EU-ledede programmet for klima og miljøovervåking, Copernicus. KSAT er ansvarlig for at alle dataene fra de seks Sentinel-satellittene bli lest ned og sendt til relevante europeiske organisasjoner. KSAT har signert rammeavtaler i forbindelse med dette programmet på totalt 68 MEUR. Kontraktene har en varighet på 3 til 5 år.

Den første satellitten, Sentinel-1a, er en radarsatellitt som er spesielt viktig for Norge da den benyttes til marin overvåking i blant annet nordområdene. Data fra denne satellitten kan bedre sikkerheten og beredskapen i området. Satellitten brukes i operative tjenester for oljesøl-, is- og skipsdeteksjon. Den utgjør et meget effektivt verktøy for Norges situasjonsforståelse i nordområdene. Sentinel-2a, som leverer informasjon for skog- og landformål, skal også benytte stasjonen.

KSAT leverer tjenester fra selskapets stasjon på Svalbard og fra Inuvik fra 2016. Antennene kontrolleres fra Tromsø Network Operation Center (TNOC), som er lokalisert ved selskapets hovedkontor i Tromsø. Kontrakten forsterker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra, og kontroll av, satellitter i polare baner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Rolf Skatteboe, Administrerende direktør KSAT, telefon 911 98 985
Alf Eirik Røkenes, CFO KSAT, telefon 950 58 451

KSAT er et kommersielt satellittsenter og eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom selskapet Space Norway. KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarktis. KSAT har ideell lokalisering for TT&C (telemetry, tracking & control), støtte til oppskyting av satellitter, mottak av data og nær-sanntid jordobservasjonstjenester.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 800 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia