Ny radaravtale styrker sikker seilas forsjøfarende

Report this content

Kongsberg Norcontrol har signert rammeavtale med Kystverket for leveranse, drift og vedlikehold av radarer til sjøtrafikksentraltjenesten. Avtalen har en potensiell totalverdi på opp mot NOK 250 millioner og en varighet på inntil elleve år.

Dette er blant de største rammeavtalene Kystverket har inngått med en enkelt leverandør.

− Samferdselsdepartementet har gitt oss i oppdrag å utvide tjenesteområdet for vår sjøtrafikksentraltjeneste, og denne rammeavtalen er et viktig steg for å oppnå dette. Avtalen gir oss tilgang til moderne radarer med god ytelse, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

Radar er et viktig verktøy i Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. I dag har Kystverket 23 radarer som overvåker skipstrafikk i sjøtrafikksentralenes fem tjenesteområder.

Kongsberg Norcontrol er en av verdens største og ledende systemintegratorer. Selskapet leverer systemer som integrerer sensorer som er utviklet av ulike leverandører i et system som benyttes i sjøtrafikksentraltjenesten.

− Vi er stolte og ydmyke av få være leverandør til Kystverket for å kunne bidra til oppnåelse av deres visjon om at Norges kyst utvikles til verdens sikreste og reneste, sier Per-Erik Kristoffersen, administrerende direktør i Kongsberg Norcontrol.

− Det er fantastisk spennende å jobbe med Kystverkets mange høyt kompetente personell og deres fokus på utvikling og fremsynthet, det bidrar til at vi som leverandør kontinuerlig utvikler produktene våre mot vårt mål om å være verdensledende innenfor havn, kyst og havovervåkning, sier Kristoffersen.

Rammeavtalen legger til rette for teknisk utvidelse av sjøtrafikksentraltjenestens tjenesteområder i årene fremover, deriblant på Vestlandet hvor tjenesteområdet skal utvides innen 2022 til å gjelde området fra Fedje til Kristiansund.

Foruten vedlikehold og fornying av nåværende radarer skal Kongsberg Norcontrol levere nye radarer i perioden 2018-2027. I tillegg kan det bli behov for enda flere nye radarer til overvåking av skipstrafikk ved Stad skipstunnel, dersom den blir besluttet bygget.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lene Vesterlud, VP Marketing and Sales, Kongsberg Norcontrol, (+47) 452 29 900.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.  

Abonner

Multimedia

Multimedia