Økning i sommerjobbsøknader og sommerjobber

For sjette år på rad øker antallet søkere til Kongsberg Gruppens sommerjobber. Antallet jenter som søker har også økt betraktelig.

Totalt leverte 1467 studenter søknad om sommerjobb i Kongsberg Gruppen, en økning på om lag ni prosent fra 2015. Antallet sommerjobber er økt fra 179 til 187, og antallet prosjekter som studentene kan søke på er også økt.

- Vi er veldig stolte og glade for at stadig flere talenter ser til oss for sommerjobb. Vi tilbyr studentene spennende og relevante utfordringer med tett oppfølging fra våre erfarne teknologer. Å ha sommerstudenter hos oss er en god rekrutteringsarena, vi lærer masse av de og det er også en viktig del av samfunnsoppdraget som en stor norsk teknologivirksomhet som Kongsberg Gruppen, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Muligheter for fast stilling etter studiene
For mange av studentene er sommermånedene en god anledning til å vise seg frem for en potensiell arbeidsgiver, og samtidig få prøvd ut om sommerjobben er noe de kunne tenke seg etter endt utdanning.

- De som utmerker seg har gode muligheter for å sikre seg jobb etter endt utdanning. Det er også en fin anledning for oss til å bli kjent med studentene og lære av den ferske kunnskapen de tar med seg fra studiene. De jobber med reelle oppgaver og utfordringer, og benytter nye metoder og teknikker. Studentenes arbeid er del av utviklingsløp for nye produkter og løsninger, påpeker Håøy.  

Økning i søknader blant jenter
Økning er det også i antallet jenter som har søkt sommerjobb. 344 søkte sommerjobb i år mot 294 i 2015, en økning på 17 prosent. 54 jenter har fått plass i årets sommerjobbprogram, en økning på 31 prosent fra 2015.

- Det er veldig gledelig å se at stadig flere jenter søker sommerjobb hos oss. For oss er det viktig å motivere flere jenter for teknologifagene, og sommerjobber er et av bidragene våre for å vise frem mulighetene dersom man står på gjennom studiene, sier Håøy.

Prosjekter mest populært
Konsernet tilbyr to ulike typer hovedjobber; arbeid med et konkret prosjekt eller et sommervikariat i en teknologiavdeling. Prosjektene er populære, og «Local Hawk» i Kongsberg Defence Systems er det prosjektet flest har ønsket å være med på.

- 466 har søkt plass i «Local Hawk». Det er et trangt nåløye gitt at det kun er 24 plasser de kjemper om. Også det nystartede prosjektet «Subsea Explorer» i vår subsea-divisjon i Horten er veldig populært med 402 søknader til 4 plasser. Jeg ser veldig frem til å se resultatene av årets prosjekter når studentene presenterer hva de har oppnådd den 9. august, avslutter Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Johannes Dobson, Kommunikasjonssjef, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: 906 77 262.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia