Omsetningsvekst for Kongsberg Gruppen

Samtlige av Kongsberg Gruppens forretningsområder øker driftsinntektene, og totalt øker konsernets driftsinntekter med 15,7 prosent mot tredje kvartal 2013. Kongsberg Maritime øker mest og fortsetter rekordåret 2014 med 18,0 prosent økning i driftsinntektene per tredje kvartal.

Kongsberg Gruppen rapporterer driftsinntekter i tredje kvartal på NOK 3.991 millioner (NOK 3.448 millioner), og EBITDA på NOK 614 millioner (NOK 518 millioner), som gir en EBITDA-margin på 15,4 prosent (15,0 prosent).

- Vi leverer et totalt sett sterkt tredje kvartal med vekst på inntektssiden og god margin. Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence Systems, som utgjør mer enn 80 prosent av driftsinntektene, leverer nok et kvartal med gode resultater. Samlet har konsernet en meget sterk ordrereserve og det ligger betydelige muligheter fremfor oss, sier Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam.

Sterkt kvartal for Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence Systems
Kongsberg Maritimes driftsinntekter i tredje kvartal er NOK 2.433 millioner (NOK 1.950 millioner), og EBITDA NOK 459 millioner (NOK 310 millioner). Kongsberg Maritime har vekst i alle divisjoner.

Kongsberg Defence Systems driftsinntekter for tredje kvartal er NOK 920 millioner (NOK 884 millioner) og EBITDA NOK 148 millioner (NOK 129 millioner), noe som gir en sterk EBITDA-margin på 16,1 prosent.

Kongsberg Protech Systems har driftsinntekter på NOK 360 millioner (NOK 337 millioner), og EBITDA på NOK -6 millioner (NOK 66 millioner). Kongsberg Oil & Gas Technologies har i tredje kvartal driftsinntekter på NOK 271 millioner (NOK 256 millioner) og EBITDA på NOK 15 millioner (NOK 18 millioner).

- Resultatene i Kongsberg Oil & Gas Technologies og Kongsberg Protech Systems er lite tilfredsstillende. Begge disse forretningsområdene opplever reduserte inntekter. Konsernets olje og gass-område opplever et svakere marked enn tidligere forutsatt, noe som har gitt utfordringer relatert til eksisterende kostnadsbase. Kongsberg Protech Systems investerer betydelig i utvikling og markedsintroduksjon av den nye Medium Calibre Remote Weapon Station hvor vi ser store muligheter, sier Qvam.

For å lese KONGSBERGs fullstendige rapport for tredje kvartal, vennligst besøk www.kongsberg.com.

Kongsberg Gruppen arrangerer kapitalmarkedsdag 5.november ved konsernets hovedkontor på Kongsberg. Presse er velkommen, påmelding sendes til johannes.dobson@kongsberg.com.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen, 916 10 798, ronny.lie@kongsberg.com
Jan Erik Hoff, Direktør IR & Rapportering, Kongsberg Gruppen, 991 11 916, jan.erik.hoff@kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,323 milliarder kroner. I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For å lese mer om Kongsberg Gruppens historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tags:

Abonner