Ordrer på 190 MNOK for leveranser av deler til F-35 Joint Strike Fighter

KONGSBERG har mottatt to ordrer på til sammen 190 MNOK for leveranse av halerorsdeler (Rudders & Vertical Leading Edges) og strukturdeler til flykroppen for F-35 Joint Strike Fighter.

Ordrene er del av rammeavtalene som ble inngått i 2008 og 2009 med henholdsvis Lockheed Martin og Northrop Grumman. Ordrene innbefatter leveranser til 41 fly.

For ytterligere informasjon: Terje Bråthen, Direktør Aerostructures, Kongsberg Defence Systems, Telefon 90557641

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker