OutSmart BV og KONGSBERG inngår samarbeid om å tilby effektive løsninger for drift av vindparker

Report this content

Integrerte operasjonsløsninger på den digitale plattformen Kognifai blir implementert for mer enn 400 onshore og offshore vindturbiner.

OutSmart BV, en uavhengig spesialist og operatør av vindparker, har valgt Kongsberg Digital som leverandør av et integrert operasjonssystem driftet på den digitale plattformen Kognifai. Løsningen vil brukes for å administrere OutSmarts omfattende portefølje av onshore og offshore vindparker.

OutSmart optimerer administrasjon og drift for vindparkeiere, fondsforvaltere og virksomheter som er involvert i vindprosjekter. OutSmart er en del av Deutsche Windtechnik Offshore og Consulting GmbH og drifter onshore og offshore vind- og solcelleparker (1,8 GW totalt) i Tyskland, Nederland og Storbritannia.

OutSmart har samarbeidet med Kongsberg Digital om å etablere et fullintegrert administrasjons- og driftssystem for vindparker. Ved å kombinere OutSmarts omfattende erfaring som uavhengig leverandør til den europeiske vindindustrien og Kongsberg Digitals ekspertise og teknologi har partene etablert en rekke applikasjoner på Kognifai. Applikasjonene vil føre til betydelige effektiviseringsgevinsteinnen administrasjon og drift av vindparker.

De nye applikasjonene benytter en felles digital plattform som ivaretar og sikrer datalagring og datasikkerhet, og rasjonaliserer driften for OutSmart og deres kunder. Applikasjonene dekker flere driftsrelaterte områder deriblant tilstandsbasert analyse av hovedkomponenter i en vindturbin og administrasjon av vedlikeholdsoperasjoner onshore. I sum vil denne løsningen optimalisere vindparkenes ytelse og redusere driftskostnadene.

– Vi tror at yteevnen på kort og mellomlang sikt kan forutsies med stor sannsynlighet, og at den kan påvirkes, til tross for de vanskelige forholdene som sektoren fornybar energi står overfor. Med dette samarbeidet og de nye administrasjonsløsningene gjør vi det mulig for oss selv og kundene våre å håndtere slike forhold, sier Dennis Schiricke, administrerende direktør i OutSmart.

– Dette nye integrerte systemet er det logiske neste skrittet når man skal håndtere økt kompleksitet og kostnadspress for fornybare energikilder. Det betyr økt produktivitet i den daglige driften og bedre innsikt i og oversikt over situasjonen. Integrering av alle dataene i ett system gir bedre analysemuligheter og gjør rapportering mer effektivt. Vi tror at Kongsberg Digital er den rette samarbeidspartneren for sikre og robuste løsninger for kritisk infrastruktur som storskala fornybar energi, sier Remco Streppel, driftsleder i OutSmart.

– OutSmart har en imponerende bred erfaring innen kostnadseffektiv forvaltning av vindkraftanlegg. Ved å kombinere OutSmarts tjenester med Kongsberg Digitals teknologi kan vi tilby alle aspekter relatert til drift og vedlikehold av vindparker i én effektiv løsning og gi eierne av vindparkene full kontroll over sine egne data. Dette er et perfekt eksempel på Kognifais unike evne til å være en sikker, helhetlig plattform for ulike datastrømmer og fungere som en felles løsning for ulike industrielle operasjoner, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Kontakter for ytterligere informasjon:
Haley Zerwas, marketing manager
Kongsberg Digital
Tlf.: +47 476 73 892
haley.zerwas@kdi.kongsberg.com

Remco Streppel
OutSmart BV
Tlf: +31 88 845 0000
Remco.streppel@out-smart.eu

Om Kongsberg Digital
Kongsberg Digital er leverandør av neste generasjons programvare og digitale løsninger til kunder innen maritim sektor, olje og gass samt fornybar energi og kraftforsyning. Selskapet består av mer enn 500 programvareeksperter med ledende kompetanse på tingenes internett, smarte data, kunstig intelligens, maritim simulering, automatisering og autonome operasjoner. Kongsberg Digital er et av tre forretningsområder i Kongsberg Gruppen (KONGSBERG), et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart, fornybar energi og kraftsektoren. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

www.kongsberg.com/en/kongsberg-digital/ 
www.kongsberg.com

Om OutSmart BV
OutSmart har vært aktiv i fornybar energi-sektoren siden 2008. OutSmart er en foregangsbedrift innen energiomforming og er kjent for vår evne til å være nøyaktige i våre forutsigelser, vår proaktive og åpne samarbeidsform samt våre innovative løsninger. OutSmart arbeider for investorer, eiere og fondsforvaltere av fornybare produksjonsressurser som vind- og solparker og biomasseanlegg, og for industrielle kjøpere av energi. OutSmart er en strømlinjeformet og konkurransedyktig organisasjon med 45 ansatte som alle er spesialister på sitt fagfelt. OutSmart har kontorer i tre land: Nederland, Tyskland og Storbritannia. OutSmart er et datterselskap av Deutsche Windtechnik, og samarbeider tett med dem om tekniske løsninger for vindturbiner. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia