Regjeringen fremmet i dag Stortingsproposisjon på videreutvikling av Joint Strike Missile (JSM)

Regjeringen har i dag fremmet en Stortingsproposisjon om å ferdigstille utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) og klargjøre det for integrasjon på F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF). For Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) innebærer dette, dersom Stortinget gir sin tilslutning, en kontinuerlig utvikling og ferdigstilling av et fullverdig produkt fram til 2017.

“Det er svært gledelig at regjeringen fremmer proposisjonen som de signaliserte i Revidert Nasjonalbudsjett 14. mai 2014. En tilslutning i Stortinget betyr ferdigstilling av JSM og klargjøring av produktet for markedet” sier Harald Ånnestad, Administrerende Direktør i Kongsberg Defence Systems.

I fremtidig fullskala produksjon vil JSM-programmet kunne sysselsette over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG og dessuten gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår. JSM har et betydelig internasjonalt markedspotensial over de neste 20-30 år, med store industrielle ringvirkninger over hele landet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Harald Ånnestad, Administrende Direktør Kongsberg Defence Systems, mobiltelefon 920 60 087.
Pål Bratlie, Divisjonsdirektør Kongsberg Defence Systems, mobiltelefon 930 57 243.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,323 milliarder kroner. I 2014 fyller KONGSBERG 200 år. For å lese mer om Kongsberg Gruppens historie, vennligst besøk vår jubileumsnettside.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia