Regjeringen har besluttet å fremme videreutvikling av KONGSBERG`s JSM (Joint Strike Missile) for Stortinget

Regjeringen har i dag besluttet å fremme iverksetting av trinn ll i utviklingen av Joint Strike Missile (JSM), for F-35 Lightning II – Joint Strike Fighter (JSF) –, for Stortinget.

For Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) innebærer dette, dersom Stortinget gir sin tilslutning, en kontinuerlig utvikling av JSM fram til 2013. Det foreligger enighet mellom Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) og KONGSBERG om en kontrakt på 535 mill. kroner (eks mva). Kontrakten vil beskjeftige mer enn 100 medarbeidere i KONGSBERG. JSM utviklingsarbeidet har pågått siden 2008. I 2009 ble det inngått en utviklingskontrakt mellom FLO og KONGSBERG på 166 mill. kroner.

”Kontrakten for utvikling av JSM vil bidra til å sikre KONGSBERG og en rekke norske forsvarsleverandører eksportoppdrag innenfor sine kjerneområder i kampflyprogrammet. Den bekrefter at missilteknologien som er bygget opp i Forsvaret, hos FFI, KONGSBERG og selskapets leverandører er internasjonalt konkurransedyktig og dekker et operativt behov for Norge og andre F-35 partnere. JSM vil være et teknologisk løft som bringer en større bredde av norsk industri til øverste divisjon,” sier Administrerende Direktør i Kongsberg Defence Systems Harald Ånnestad.

JSM vil kunne gi betydelige oppdrag til over 100 norske underleverandører i flere tiår. Noen av de deltagende små og mellomstore bedrifter som får oppdrag som følge av JSM er:

  • ProPartner Defence AS, Notodden.
  • Kitron AS, Arendal.
  • Eidel AS, Eidsvoll.
  • Natech AS, Narvik.
  • Berget AS, Notodden.
  • Kongsberg Devotek AS, Kongsberg.

I fremtidig fullskalaproduksjon vil JSM-programmet kunne gi over 450 arbeidsplasser i KONGSBERG.

Joint Strike Missile er et nytt missil som fyller et identifisert, operativt behov på F-35. JSM er et langtrekkende, avansert missil med både land- og sjømålskapabiliteter. Missilet er det eneste under utvikling som møter de operative kravene og som kan bæres innvendig i F-35. Missilet kan også integreres på andre flytyper. KONGSBERG ser et stort potensial for leveranser av JSM til F-35 kunder. Som følge av enighet mellom amerikanske og norske myndigheter er KONGSBERG invitert til å delta i konkurransen om å dekke missilbehov i Den amerikanske Marine, både på fartøy- og flysiden.

”Utviklingen av JSM og integrasjon på F-35 er en bekreftelse på KONGSBERGs ledende posisjon som leverandør av missiler og vil kunne gi KONGSBERG forretningsmuligheter i flere tiår fremover. Med den interessen vi har sett fra de andre F-35 partnernasjonene vil JSM bygge oppunder de vekstambisjonene KONGSBERG har”, sier Konsernsjef Walter Qvam.

Som en del av utviklingsprogrammet for JSM, utvikles og testes nye operative funksjoner som senere kan brukes til oppgradering av KONGSBERGs Naval Strike Missile (NSM). NSM er nå i produksjon for Forsvaret i Polen og Norge.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

  • Adm. direktør Harald Ånnestad, Kongsberg Defence Systems – mobiltelefon 920 60 087.
  • Divisjonsdirektør Pål Brattlie, Kongsberg Defence Systems – mobiltelefon 930 57 243

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) skaper høyteknologiske løsninger som gir trygghet under ekstreme forhold og forbedrer ytelser i sektorer av strategisk betydning - maritim næring, forsvar og sikkerhet, utnyttelse av naturressurser som olje, naturgass og fisk og utforskning av verdensrommet. I 2010 hadde konsernet driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner, og 5 681 medarbeidere i mer enn 25 land.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker