Rekordmange sommerstudenter i Kongsberg Gruppen

Report this content

Kongsberg Gruppen økte i år antall sommerstudenter til 179, en økning fra fjorårets rekordantall på 145. Teknologikonsernet mottok rekordhøye 2008 søknader til sommerjobbene, opp fra 1350 søknader i 2014.

- Vi har alltid hatt en omfattende satsning på sommerstudenter. Jobbene er populære da de jobbene vi tilbyr har tett oppfølging fra våre erfarne medarbeidere, arbeid med reelle arbeidsoppgaver og prosjekter, og for de som utmerker seg aller mest gir sommerjobbene en mulighet til å få tilbudt jobb ved endt utdanning. Det er veldig gledelig at så mange studenter ser til Kongsberg Gruppen når de søker studierelevant erfaring i en sommerjobb, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam.

Rekruttering og teknologidugnad
Sommerjobbene er et viktig ledd i konsernets rekrutteringsarbeid, men også en viktig del av den nasjonale teknologidugnaden, som Kongsberg Gruppen har tatt til orde for. Til sommerjobbene tar konsernet inn studenter fra alle årstrinn for å bidra til å motivere studenter til å stå på gjennom studiene og derigjennom redusere frafallet..
- For det første gir sommerjobber både oss og studentene mulighet til å få prøvd ut hverandre og erfart om vi fungerer sammen. Det kan lede til fast arbeid etter studietiden. For det andre er dette et viktig element i å bidra til å motivere studenter til å stå på gjennom hele studieløpet. Vi har tett dialog med studiestedene som påpeker at å vise studenter hvordan teorien de lærer, selv fra de aller første undervisningstimene, er viktig og dermed motiverer de til å stå på og gjøre det best mulig.

- I tillegg tilfører studentene fersk kunnskap fra studiestedet om både tilfører oss noe nytt og utfordrer våre metoder og medarbeidere. Det gir forretningsverdi samtidig som det er motiverende for de som får jobbe med studentene, sier Qvam.

Sommerprosjektene mest populære
Kongsberg Gruppen tilbyr i hovedsak to ulike typer sommerjobber, arbeid med et spesifikt sommerprosjekt eller en stilling i en av konsernets avdelinger. I år gjennomføres det seks ulike spesifikke prosjekter. Av årets 179 plasser er det sommerjobbene i prosjektene LocalHawk og Zeppaloon som er mest populære.
- De spesifikke studentprosjektene er veldig populære, og da særlig LocalHawk og Zeppaloon. LocalHawk er et prosjekt som har pågått over flere år, mens Zeppaloon var et nystartet prosjekt i fjor. LocalHawk fikk rett i underkant av 450 søknader til 18 stillinger, mens til Zeppaloons ni studentplasser fikk vi rett over 250 søknader. Det gjør at vi kan velge blant meget kvalifiserte og talentfulle studenter sier HR-Direktør i Kongsberg Gruppen, Hans Petter Blokkum.

- Men det er også et trangt nåløye for å få jobbe en sommer i en av avdelingene våre. Én av ti søkere får tilbud om sommerjobb ved en teknisk avdeling. Vi er veldig privilegerte som kan velge blant så mange talentfulle kandidater, og de som får tilbud om jobb får en veldig bra sommer med massevis av erfaring og utfordringer, sier Blokkum.

Se film fra to av årets sommerprosjekter: https://www.youtube.com/watch?v=dPntIrXZ0UQ

For ytterligere informasjon, kontakt:
Johannes Dobson, Kommunikasjonsansvarlig, Kongsberg Gruppen, 906 77 262, johannes.dobson@kongsberg.com.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner. Følg Kongsberg Gruppen på twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia