Rekordomsetning og sterk kontantstrøm for KONGSBERG


Foreløpig årsresultat for KONGSBERG viser en omsetning på 16.323 millioner, en økning på 4,3 prosent fra 2012. Kontantstrøm fra drift ble 1.983 millioner. Tall for 4. kvartal viser driftsinntekter på 4.475 millioner, EBITDA på 611 millioner og kontantstrøm fra drift på 1.066 millioner. Styret foreslår et ordinært utbytte på 4,25 kroner per aksje (NOK 3,75). I tillegg foreslås det et ekstraordinært utbytte på 1,00 krone per aksje i forbindelse med KONGSBERGs 200-årsjubileum. Totalt foreslått utbytte blir 5,25 kroner per aksje, tilsvarende en utbytteandel på 51,3 prosent.

Det foreløpige årsregnskapet for 2013 viser driftsinntekter på 16.323 millioner mot 15.652 millioner i 2012, en økning på 4,3 prosent. EBITDA i 2013 var på 2.142 millioner, en reduksjon fra 2.294 millioner i 2012. Foreløpig årsresultat etter skatt ender på 1.225 millioner mot 1.304 millioner fra året før.

Sterkt fjerde kvartal
Driftsinntekter i 4. kvartal var på 4.745 millioner mot 4.209 millioner i 2012. EBITDA i kvartalet ble på 611 millioner som gir en EBITDA-margin på 12,9 prosent mot samme kvartal 2012 på 573 millioner og 13,6 prosent EBITDA. Ordreinngangen var på 3.697 millioner mot 3.717 i 4. kvartal 2012 og kontantstrøm fra drift økte fra 884 millioner i 4. kvartal 2012 til 1.066 millioner i 4. kvartal 2013.

Kongsberg Maritime hadde økning i både driftsinntekter, EBITDA og EBITDA-margin sammenlignet med 4. kvartal 2012. Driftsinntektene endte på 2.201 millioner (2.043 millioner) og EBITDA på 292 millioner (251 millioner), noe som gir en EBITDA-margin på 13,3 prosent mot 12,3 prosent i 4. kvartal 2012. Kongsberg Defence Systems leverer et sterkt 4. kvartal med driftsinntekter på 1.619 millioner og EBITDA på 218 millioner. Kongsberg Protech Systems har god ordreinngang og driftsinntekter omtrent på nivå med årets to første kvartaler. Kongsberg Oil & Gas Technologies leverer 66,7 prosent høyere driftsinntekter i 4. kvartal sammenlignet med 2012. EBITDA-marginen for Kongsberg Oil & Gas Technologies ble 8,2 prosent i 4. kvartal.

- Vi leverer et meget godt fjerde kvartal med rekordhøye driftsinntekter, god EBITDA og sterk kontantstrøm. Driften i 2013 har vært god og grunnlaget for å oppnå våre fremtidige målsetninger er styrket gjennom året. 2014 markerer KONGSBERGs 200-årsjubileum og vi er godt rustet for å ta fatt på de neste årene, sier konsernsjef Walter Qvam.

- Som kjent signerte vi også konsernets hittil største kontrakt på 3,7 milliarder i januar i 2014 – og vi har fått en god start på jubileumsåret, avslutter Qvam.

For mer informasjon, se fullstendig kvartalsrapport på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen, 916 10 798.
Jan Erik Hoff, Direktør for Investor Relations & Reporting, Kongsberg Gruppen 991 11 916.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 500 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2013 driftsinntekter på 16,3 milliarder kroner.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner