Resultat for 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat

KONGSBERG hadde et høyt aktivitetsnivå i 4. kvartal 2012, med driftsinntekter på NOK 4.209 millioner. Dette er 8,4 prosent høyere enn samme periode i 2011. EBITA ble 480 millioner kroner i 4. kvartal, sammenliknet med 544 millioner samme periode i 2011.

Konsernet har vunnet strategisk viktige kontrakter i kvartalet, og ordreinngangen har vært god. Ordrereserven på NOK 16.523 millioner ved utgangen av 2012 gir et godt fundament for 2013.
Det foreløpige årsregnskapet for 2012 viser driftsinntekter på NOK 15.652 millioner, sammenlignet med NOK 15.128 millioner i 2011. Dette er en økning på 3,5 prosent.

EBITA i 2012 ble NOK 1.985 millioner, en reduksjon fra NOK 2.132 millioner i 2011. Foreløpig årsresultat etter skatt ble NOK 1.320 millioner (NOK 1.430 millioner), tilsvarende NOK 11,05 per aksje (NOK 11,93). På bakgrunn av dette foreslår styret for generalforsamlingen at utbyttet for 2012 blir NOK 3,75 per aksje (NOK 3,75), som gir en utbytteandel på 33,9 prosent.

- Spesielt Kongsberg Defence Systems har hatt et høyt aktivitetsnivå i sine store prosjekter i 2012, og Kongsberg Maritime har hatt en betydelig vekst innen offshore. Kongsberg Maritime har satset betydelig på utvikling av avansert offshoreteknologi, noe som ga sterk ordreinngang i 2012, sier konsernsjef Walter Qvam.

For mer informasjon, se fullstendig kvartalsrapport på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Hoff, Vice President Investor Relations & Reporting
Mobil: + 47 991 11 916

Ronny Lie, Vice President Corporate Communication
Mobil: + 47 916 10 798

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker