Resultat for fjerde kvartal 2011

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) rapporterer et godt resultat for fjerde kvartal 2011, og legger et solid grunnlag for 2012.

Driftsinntektene for fjerde kvartal ble 3 883 mill. kroner. Driftsresultat før amortisering (EBITA) i utgjør 544 mill. kroner. Dette gir en EBITA-margin for konsernet på 14,0 prosent, sammenliknet med 18,5 prosent i tilsvarende periode i 2010. Resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal var 2,98 kroner.

Akkumulert driftsinntekter for 2011 ble på 15 128 millioner. Det er på nivå med 2010, og gir en EBITA-margin på 14,1 prosent.

Konsernet hadde ved utgangen av året en netto kontantbeholdning på 2 191 mill. kroner og en egenkapitalandel på 35,1 prosent.

-          Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien i 2011, klarer KONGSBERG å opprettholde nivået på driftinntektene og lønnsomheten. KONGSBERG har gjennom 2011 fortsatt å bygge en solid ordrereserve, og har i sum gode posisjoner innen shipping-, offshore og forsvarsmarkedet ved inngangen til 2012, sier konsernsjef Walter Qvam.

For mer informasjon, se fullstendig kvartalsrapport

på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erik Hoff, Vice President Investor Relations & Reporting

telefon 32 28 83 30, mobil 991 11 916

 

 

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker