Satelittkontrakt på 132 millioner kroner

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har inngått en kontrakt om leveranser av tjenester til neste generasjons værmeldingssatellitter som utvikles av den amerikanske romorganisasjonen NASA. Kontrakten dekker støtte til den japanske satellitten GCOM-W-1, og de amerikanske satellittene NPP og JPSS.

KSAT skal levere bakkestasjonstjenester fra selskapets stasjoner på Svalbard og i Antarktis. Systemene vil bli kontrollert fra selskapets hovedkontor i Tromsø. Kontrakten styrker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra og kontroll av satellitter i polare baner.

Kontrakten har en varighet på fem års og en verdi på ca. 132 millioner kroner.

KSAT er kommersielt satellittsenter og eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings og handelsdepartementet gjennom Norsk Romsenter Eiendom. KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarctica. KSAT har ideell lokalisering for TT&C (Telemetri, Tracking & Control), støtte til oppskytning av satellitter, mottak av data og nær sanntid jordobservasjonstjenester.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Administrerende direktør Rolf Skatteboe, KSAT, :  911 98 985.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har ca 6 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven§5-12.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker