Sjøforsvaret kjøper fjernstyrt våpenstasjon Sea PROTECTOR

Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) har signert en kontrakt for leveranse av Sea PROTECTOR våpenstasjon til Sjøforsvarets kampfartøy. Kontrakten er inngått mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) og KONGSBERG, representert ved divisjon Naval Systems & Surveillance.

Kontrakten har en samlet verdi på 133 MNOK.

Sea PROTECTOR er en fjernstyrt, full-stabilisert sensor og våpenstasjon. Den styrker fartøyenes kapasiteter i overvåking- og kontrolloperasjoner. Økt treffsikkerhet gir økt nærforsvarskapasitet mot asymmetriske trusler. Sea PROTECTOR bidrar til redusert personellrisiko ved at operatøren sitter på bro eller i observasjonsrom og fjernstyrer våpenstasjonen.

Denne kontrakten er en viktig referanse for KONGSBERGs satsing på kompakte og integrerte våpenkontrollsystemer for små og mellomstore fartøyer, samt nærforsvarskapasitet for større kampfartøyer.

For ytterligere informasjon kontakt:

Leiv Inge Steig, Divisjonsdirektør, Kongsberg Defence Systems, telefon (+47) 92 06 01 11.

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 400 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2012 driftsinntekter på 15,7 milliarder kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia