Solid jubileumsår med sterk ordreinngang

KONGSBERG har i 2014 hatt vekst i driftsinntekter, sterk kontantstrøm fra drift og rekordhøy ordreinngang på over NOK 22 milliarder. Styret foreslår rekordhøyt utbytte på NOK 9,25 per aksje.

Det foreløpige årsregnskapet for 2014 viser driftsinntekter på NOK 16.613 millioner (NOK 16.323 millioner), EBITDA på NOK 2.060 millioner (NOK 2.142 millioner), ordreinngang på NOK 22.097 millioner (NOK 15.043 millioner) og kontantstrøm fra drift på NOK 2.315 millioner (NOK 1.983 millioner). Foreløpig årsresultat etter skatt er NOK 880 millioner (NOK 1.225 millioner).

- 2014 rundes av som totalt sett nok et godt år for KONGSBERG. Våre to forsvarsområder har økt ordreinngangen betydelig i 2014 og går inn i 2015 med et solid fundament og styrkede markedsutsikter. Kongsberg Maritime har hatt et meget høyt aktivitetsnivå med vekst i driftsinntekter på 17,4 prosent og en sterk ordreinngang på over 10 milliarder. For konsernets minste forretningsområde, Kongsberg Oil & Gas Technologies, har 2014 vært et skuffende år i et krevende marked, og vi har redusert kapasiteten og forventningene. KONGSBERG har en meget sterk ordrereserve og vi ser gode muligheter fremover både innen forsvar og sivile områder, sier konsernsjef Qvam.

Styret foreslår et utbytte for regnskapsåret 2014 på NOK 4,25 per aksje (NOK 4,25), og et ekstraordinært utbytte på NOK 5,00 (NOK 1,00) per aksje.

- Tilfredsstillende fjerde kvartal, men variert underliggende bilde
I 4. kvartal 2014 ble driftsinntektene NOK 4.418 millioner (NOK 4.745 millioner), og EBITDA NOK 545 millioner (NOK 611 millioner), som gir en EBITDA-margin på 12,3 prosent (12,9 prosent). Konsernets ordreinngang i 4. kvartal er NOK 4.541 millioner (NOK 3.697 millioner).

- Kongsberg Defence Systems leverer et sterkt kvartal med en EBITDA-margin på 13,7 prosent og høy ordreinngang som blant annet inkluderer en avtale på 1,3 milliarder kroner med det polske forsvarsdepartementet. Kongsberg Maritime har høye driftsinntekter. EBITDA-marginen er noe lavere enn tidligere i 2014, blant annet som følge av noen engangseffekter i kvartalet. Kongsberg Protech Systems har hatt god ordreinngang og en større oppløsning av avsetninger gir høy EBITDA. Totalt sett er årets siste kvartal tilfredsstillende, men det underliggende bilde er noe mer variabelt enn hva vi er vant med, kommenterer Qvam.

For mer informasjon, se fullstendig kvartalsrapport på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, 916 10 798.
Jan Erik Hoff, Direktør for Investor Relations & Reporting, 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 700 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tags:

Abonner