Stabil aktivitet og lønnsomhet i 2. kvartal

Kongsberg Gruppen har i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 4.125 millioner og en EBITDA på NOK 515 millioner, noe som gir en margin på 12,5 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 3.491 millioner, og ordrereserven ved utgangen av kvartalet er NOK 18.069 millioner.

- Til tross for krevende markeder for deler av konsernet leverer vi et godt 2. kvartal. Som forventet preger situasjonen i offshoremarkedet oss, og gjør at organisasjonen må tilpasses ytterligere. Samtidig ser vi at strategien med å utvide leveransebredden i våre offshorerelaterte og maritime virksomheter lykkes. Forsvarsområdene leverer på plan, og vi ser store muligheter fremover. Utviklingen i Patria er tilfredsstillende, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Ytterligere tilpasninger innen offshore
Kongsberg Maritime har driftsinntekter på NOK 2.360 millioner og en EBITDA-margin på 10,0 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er på NOK 2.030 millioner.

- Kongsberg Maritime fortsetter diversifiseringsstrategien og vi ser at det gir effekter. Aktivitetsnivået og ordreinngangen innen handelsflåtesegmentet og de ikke-offshore relaterte delene av Subsea er godt. Innen offshore, olje og gass følger vi markedet tett, og ytterligere tilpasninger av kostnadsnivå vurderes løpende på bakgrunn av markedssituasjonen, sier Håøy.

Sterkt resultat i Patria
Patria er fra 24. mai inkludert i resultatene til Kongsberg Defence Systems, og bidrar med NOK 60 millioner i resultatandel i 2. kvartal. Kongsberg Defence Systems har i kvartalet driftsinntekter på NOK 1.089 millioner og en EBITDA-margin på 19,9 prosent inkludert Patria.

- Kongsberg Defence Systems har et godt kvartal med blant annet høy og økende aktivitet innen Aerostructures og romfartssegmentet. De store leveranseprosjektene fortsetter på plan og vi jobber videre med betydelige markedsmuligheter innen flere segmenter. Patria ga et betydelig bidrag til resultatet i kvartalet som følge av et meget sterkt juni, sier Håøy.

Konsernets andre forsvarsområde, Kongsberg Protech Systems, har driftsinntekter på NOK 472 millioner og EBITDA margin på 4,2 prosent. Det lave marginnivået er som forventet som følge av planlagt høy markeds- og utviklingsaktivitet særlig knyttet til medium caliber-satsningen.

Kongsberg Digital fullt operativ fra 1. juli
Datterselskapet Kongsberg Digital ble etablert 1. juli med en kjerneportefølje og omsetning fra avanserte data-, software- og simuleringsprodukter.

- Kongsberg Digital er etablert for å intensivere satsningen på digitale løsninger og tjenester. Selskapet opplever at det er betydelig interesse for kjernekompetansen i flere segmenter, både eksisterende og nye, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798. 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 400 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner