Statkraft installerer Kongsberg Digitals EmPower på Smøla

Report this content

Statkraft har valgt Kongsberg Digitals EmPower for sanntids tilstandsovervåking og estimering av gjenværende levetid for kritiske komponenter på vindturbiner ved Smøla vindpark.

Formålet med prosjektet er å bruke Kongsberg EmPower til å oppnå høyere driftsytelse og redusere vedlikeholdskostnadene på Smøla. 

Statkrafts første vindpark ble åpnet på Smøla i 2002 og var Norges første store vindpark. Etter utvidelsen i 2005 ble den datidens største landbaserte vindpark i Europa.  

- Kongsberg EmPower gjør at Statkraft på en bedre måte kan utnytte de enorme mengdene med data som genereres fra vindturbinene, og gjøre dem om til verdifull sanntidsinformasjon om turbinenes ytelse og tilstand. Slik kan vi oppdage degradering på et tidlig stadium og prediktere svikt. Dette vil gi bedre planlegging av vedlikehold og redusere kostnadene og nedetid, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital. 

– Strategisk viktig
Installasjonen av Kongsberg EmPower ved Smøla vindpark støttes av Enova og skal gjennomføres tidlig på høsten 2016. Den nye kontrakten med Statkraft er viktig for Kongsberg Digital. 

- Denne kontrakten med Statkraft er strategisk viktig for Kongsberg Digital og for vårt fokus på området fornybar energi og kraftforsyning. Vi signerte nylig en avtale med Statoil om levering av EmPower til deres offshore vindturbin «Hywind». Ved å signere denne nye kontrakten med Statkraft tar vi et skritt i retning av å bli en viktig aktør på det europeiske markedet innen fornybar energi, med klare ambisjoner knyttet til optimalisering av ytelse og reduksjon av driftskostnader for vindparker. Prosjektet med Statkraft passer perfekt for EmPower, sier Skryseth. 

Statkraft – en viktig internasjonal aktør innen vind 
Statkraft drifter for øyeblikket vindparker på land og offshore i Norge, Sverige og Storbritannia med en total installert kapasitet på om lag 1,2 GW. Med samarbeidspartneren Fosen Vind er Statkraft i ferd med å realisere Europas største vindkraftprosjekt på land, lokalisert i Midt-Norge, bestående av seks vindparker med en samlet kapasitet på 1000 MW som ifølge planen skal settes i drift i 2020.  

- Vi er glade for å kunne ta del i dette prosjektet. Hvis vi lykkes med denne teknologien, vil den potensielt kunne øke energiproduksjonen fra Smøla vindpark og andre vindparker i fremtiden, sier Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova. 

Kongsberg EmPower er et turbinuavhengig beslutningsstøttesystem basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring innen automasjon og beslutningsstøttesystemer for forsvar, maritim sektor og offshore olje og gass. Kongsberg EmPower integrerer all viktig driftsinformasjon om vindparkene i porteføljen i ett enhetlig system, noe som gjør at brukeren kan ha full kontroll over produksjonen, driften og vedlikeholdsplanleggingen ved hver vindpark. 

For ytterligere informasjon kontakt:
Eirik Skare, salgs- og markedssjef for Renewables & Utilities, Kongsberg Digital, tlf.: (+ 47) 913 02 327, eirik.skare@kdi.kongsberg.com 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har mer enn 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia