Statoil velger Kongsberg EmPower for Hywind Demo

Statoil skal med støtte fra ENOVA installere og teste Kongsberg EmPower management system på den flytende vindturbinen Hywind Demo. Statoil skal overvåke tilstand i turbinen med EmPower-systemet, og evaluere systemets evne til å oppdage feil på et tidlig stadium, samt beregne gjenværende levetid på hovedkomponenter. Dette er systemegenskaper som vil bidra til reduksjon i vedlikeholdskostnader og driftsstans som følge av uforutsette feil og vedlikeholdsbehov for offshore vindturbiner.

- Installasjonen av Kongsberg EmPower på Statoils Hywind Demo er en viktig milepæl for oss. Hywind Demo er verdens første fullskala flytende vindturbin. Informasjonen fra Kongsberg EmPower gjør det mulig for Statoil å bedre planlegge vedlikeholds aktiviteter, noe som er særlig viktig offshore med svært skiftende værforhold. Bedre estimering og planlegging av vedlikehold kan potensielt innebære en vesentlig kostnadsreduksjon, sier Kristian Holm, administrerende direktør i Kongsberg Renewables Technology.

Kongsberg EmPower er et turbinuavhengig beslutningsstøttesystem basert på Kongsberg Gruppens brede erfaring med informasjons- og beslutningsstøtte-systemer innen forsvar, maritim industri og offshore olje og gass. Installasjonen av systemet til Hywind Demo vil bli gjennomført i løpet av våren 2016.

Hywind Demo – verdens første fullskala flytende vindturbin
I 2009 investerte Statoil i forskning, utvikling, konstruksjon og installasjon av Hywind Demo-turbinen. Turbinen ble satt i drift i 2010.

- Kongsberg EmPower kan potensielt forbedre effektiviteten ytterligere ved å estimere vedlikeholdsbehovet og dermed redusere nedetiden. Det vil også forbedre vedlikeholdsplanleggingen og dermed sørge for mer fleksibelt og effektivt vedlikehold. Vi ser frem til å teste teknologien, sier Sverre Trollnes, driftsleder for vindenergi i Statoil.

- I løpet av de første årene med testing er Hywind-konseptet blitt verifisert, og resultatene har overgått forventningene. Hywind-konseptet har få driftsutfordringer, utmerkede produksjonsresultater og velfungerende tekniske systemer. Dette gir helt nye forretningsmuligheter for fornybar energi, siden det åpner opp havområder for ren energiproduksjon, sier Stephen Bull fra Statoil, direktør for havvind og karbonfangst og -lagring.

- Enova investerte i Hywind Demo i 2007, og vi er veldig glade for å ta del i dette prosjektet også. Når denne teknologien er ferdig utviklet, vil den potensielt kunne øke energiproduksjonen fra Hywind Demo og andre vindparker i fremtiden, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

For ytterligere informasjon kontakt:
Kristian Holm, administrerende direktør i Kongsberg Renewables Technology. tlf.: (+ 47) 918 33 121, kristian.holm@kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har mer enn 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia