Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Report this content

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

KONGSBERG har sammen med Qatars myndigheter etablert et eget selskap for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, BK Systems, vil ha hovedkontor i Qatar Science & Technology Park og administrerende direktør fra KONGSBERG. Parken er et innovasjonsnav for ledende internasjonal industri og universiteter.

- BK Systems blir et viktig selskap for utviklingen av teknologi og løsninger innen forsvar, digitalisering og maritim industri i Qatar, og etableringen av dette samarbeidet viser at norsk høyteknologiindustri er verdensledende og etterspurt. Vi ser betydelige muligheter og potensial for norsk industri og teknologiutvikling med denne etableringen, sier Geir Håøy, konsernsjef i KONGSBERG.

I dag annonserte Qatars myndigheter selskapene som skal levere til landets kommende kjøretøysprogram som går over de neste åtte årene. KONGSBERG skal levere tårnløsninger, og digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger til 490 pansrede kjøretøyer levert av franske Nexter. Den videre prosessen vil nå være detaljering og sluttforhandlinger før endelig kontrakt inngås for programmet.

- Kjøretøysprogrammet vil bli KONGSBERGs største enkeltavtale noensinne og medfører omfattende norsk verdiskapning og høyteknologiske arbeidsplasser i mange år fremover. Potensialet er i størrelsesorden 15 milliarder kroner for KONGSBERG. Om lag 15 000 norske årsverk og mer enn 170 norske små- og mellomstore virksomheter vil bli involvert i programmet over de neste åtte årene, sier Håøy.

Til kjøretøysprogrammet skal KONGSBERG levere løsningene «PROTECTOR Remote Weapon Station» og «Medium Caliber Turret», tårnløsninger utviklet for økt personellbeskyttelse. PROTECTOR Remote Weapon Station er et system som ble utviklet i samarbeid med det norske forsvaret mot slutten av 1990-tallet og som i etterkant har blitt kontinuerlig videreutviklet og er verdensledende med nær 20.000 systemer levert til 19 nasjoner. Medium Caliber Turret er en videreutviklet større løsning som for tiden er under leveranse til det amerikanske forsvaret. I tillegg til tårnløsningene innbefatter avtalen også leveranse av integrerte digitaliserings- og kommunikasjonsløsninger for kjøretøyene.

- KONGSBERG har sammen med norsk teknologiindustri gjennom flere tiår bygget opp verdensledende kompetanse på systemintegrasjon, beslutningsstøtteverktøy og digitaliseringsløsninger som skal leveres til dette kjøretøysprogrammet. Vi er i dag den verdensledende leverandøren av denne typen systemer, og er svært tilfredse med at myndighetene i Qatar velger våre løsninger, teknologi og kompetanse, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Ronny Lie, Kommunikasjonsdirektør, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: 916 10 798. 

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia