Strategiske milepæler og god aktivitet i første kvartal

Kongsberg Gruppen har i første kvartal 2016 driftsinntekter på NOK 4.340 millioner, 2,5 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. I kvartalet kjøpte konsernet 49,9 prosent av det finske teknologi- og forsvarskonsernet Patria, og etablerte det nye datterselskapet Kongsberg Digital.

Kongsberg Gruppen har i første kvartal EBITDA på NOK 408 millioner, noe som gir en margin på 9,4 prosent. Ordreinngangen i kvartalet er NOK 3.749 millioner, noe som gir en ordrereserve ved utgangen av kvartalet på NOK 18.718 millioner.

- Vi har hatt et kvartal med god aktivitet. Innen konsernets forsvarsområder er utviklingen god, og vi jobber mot betydelige internasjonale muligheter. Vi forventer at det utfordrende olje- og gassmarkedet i økende grad vil påvirke aktivitetsnivået og inntjeningen i konsernet fremover, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam.

Viktige strategiske beslutninger og hendelser i kvartalet
Konsernet annonserte i februar etableringen av det nye datterselskapet Kongsberg Digital, og i mars ble kjøpet av 49,9 prosent av aksjene i finske Patria annonsert.

- Det er tatt flere strategisk viktige beslutninger i kvartalet som bidrar til å videreutvikle og styrke Kongsberg Gruppens posisjon. Gjennom å danne industrigrupperingen bestående av Kongsberg Gruppen, Patria og Nammo tar vi et offensivt steg for å møte den pågående konsolideringen i forsvarsindustrien. Med etableringen av Kongsberg Digital tar vi et viktig steg i konsernets strategi for utvikling av neste generasjons digitaliserte produkter og tjenester, sier Qvam.

Krevende offshore-marked for Kongsberg Maritime
Kongsberg Maritime har driftsinntekter på NOK 2.478 millioner og EBITDA på NOK 264 millioner i kvartalet. Forretningsområdets ordrereserve er på NOK 7.450 millioner ved utgangen av kvartalet.

- Kongsberg Maritime har fortsatt god aktivitet, men markedet for offshore-fartøyer er svært utfordrende. Vi opplever også økning i kanselleringer, i tillegg til flere forespørsler fra kunder om utsettelse av prosjekter. Ytterligere tilpasninger av kostnadsbasen vurderes løpende. Innen Kongsberg Maritimes øvrige produktområder er aktivitetsnivået stabilt eller økende og vi ser styrken i en diversifisert portefølje, sier Qvam.

- Betydelige markedsmuligheter innen forsvar
Kongsberg Defence Systems har driftsinntekter på NOK 1.156 millioner og EBITDA på NOK 142 millioner. Konsernets andre forsvarsområde, Kongsberg Protech Systems, har driftsinntekter på NOK 559 millioner og EBITDA på NOK 59 millioner.

- Kongsberg Defence Systems har en god utvikling og jobber med betydelige markedsmuligheter innen flere produktområder. For Kongsberg Protech Systems ble den viktige første leveransekontrakten for medium caliber-tårnløsning til General Dynamics’ Stryker-kjøretøy signert i kvartalet, og det arbeides videre med muligheter innen dette segmentet og å videreutvikle andre deler av porteføljen, sier Qvam.

Resultatene presenteres på Vika Atrium fra klokken 08:15 og sendes direkte på webcast. For å følge presentasjonen og lese hele rapporten for 4.kvartal og foreløpig årsresultat, vennligst besøk: www.kongsberg.com/ir.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President Investor Relations, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 991 11 916.
Ronny Lie, Chief Communications Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel: +47 916 10 798.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 700 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2015 driftsinntekter på 17,0 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Abonner