Styrket ordresituasjon og stabilt resultat andre kvartal 2012

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) rapporter et stabilt resultat for andre kvartal 2012.

Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde 3 923 millioner kroner. Driftsresultat før amortisering (EBITA) utgjorde 453 millioner kroner. Dette tilsvarer en EBITA-margin for konsernet på 11,5 prosent, sammenliknet med 12,5 prosent for samme periode i fjor. Resultat per aksje (EPS) i andre kvartal var 2,61 kroner. Kongsberg Gruppen hadde ved utgangen av andre kvartal en egenkapitalandel på 38,1 prosent.

-          Konsernet har samlet sett gode posisjoner i shipping-, offshore- og forsvarsmarkedet, og ordrereserven er tilfredsstillende, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam.

Fullstendig kvartalsrapport er tilgjengelig på: www.kongsberg.com og www.newsweb.no

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Erik Hoff, direktør for investor relations og rapportering
mob: + 47 99 11 19 16

Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør
mob: + 47 91 61 07 98

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia