Ti år med sommerprosjekter

For tiende år på rad tilbyr Kongsberg Gruppen relevante sommerjobber for studenter. I år mottok konsernet søknader fra totalt 1300 studenter til 123 sommerstillinger. Nytt av året er et eget prosjekt som skal kartlegge og utarbeide løsninger mot plast i havet.

- Vi gleder oss over at så mange talenter ser til Kongsberg Gruppen for en relevant sommerjobb. Sommerprosjektene er en unik mulighet for studentene å sette teori ut i praksis, samt prøve seg på reelle arbeidsoppgaver. I tillegg får vi i Kongsberg Gruppen nye hoder som ser på våre prosjekter fra en annen synsvinkel, noe som er interessant og lærerikt, sier konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy.

Kongsberg Gruppen har to typer hovedjobber for sommerstudentene; arbeid med et konkret prosjekt eller sommerjobb i teknisk avdeling. Prosjektene er mest populære, hvorav prosjektene «Smartship», «LocalHawk» og «Costal Shark» er årets mest populære med i gjennomsnitt 450 søkere hver.

Blant årets 123 sommerstudenter er 43 prosent kvinner.

- Nivået på studentene som er hos oss er imponerende. De kommer med fersk kunnskap og nye metoder, og i møtet med våre erfarne teknologer jobber de med reelle teknologiske utfordringer. Vi fortsetter også å se en økning blant kvinnelige studenter, og det er meget positivt for Kongsberg Gruppen og for teknologifagene, sier Håøy.

Prosjekter går over flere år

Totalt gjennomføres det 7 prosjekter hvorav flere er prosjekter som har gått over flere år. Et av prosjektene som har vært med fra starten er LocalHawk.

- LocalHawk er et prosjekt som baserer seg på droner, og har tidligere år dreiet seg om å bygge dronene mekanisk, samt lage software for autonom landing og takeoff. I år er det kjøpt inn nye droner slik at studentene skal fokusere på utviklingen av software for en autonom dronesverm - altså få dronene til å jobbe sammen uten manuell påvirkning, sier studentprosjektleder for LocalHawk, Marie Pauline Kristiansen.

Fokus på bærekraftig havteknologi

Nytt av året er to nye sommerprosjekter innen teknologi for havene. Prosjektene «SmartShip» og «Marine Plastics» tar for seg to forskjellige problemstillinger knyttet til bærekraftig hav.

- SmartShip baserer seg på utviklingen av verdens første helautonome nullutslippsskip, «Yara Birkeland». Vi tror det blir spennende for studentene å få jobbe med et så dagsaktuelt prosjekt, og gleder oss til å se hva de får til i løpet av sommeren, sier Håøy.

Studentene på prosjektet «Marine Plastics» skal jobbe med å kartlegge status og teknologi for reduksjon av plast og mikroplast i havet. I følge studentene på prosjektet er det kun 1 prosent plast som er synlig på havets overflate, og 5 prosent som er synlig på strender og i sjøkanten. De resterende 94 prosentene ligger på havets bunn og påvirker det marine livet. Formålet med prosjektet er at studentene skal utforske, og finne en eller flere måter å samle opp plast i havet.

- Teknologi er sentralt for å løse flere av de utfordringene vi står overfor, og en sentral driver for å utvikle nye muligheter for transport, energi, mattilførsel og andre områder som er viktig for samfunnsutviklingen. Engasjementet rundt prosjektene SmartShip og Marine Plastics viser hvor oppdaterte studentene er på ny teknologi, samt deres interesse for bærekraftig utvikling. Vi synes det er inspirerende å se at studentene engasjerer seg for aktuelle temaer vi i Kongsberg Gruppen setter høyt på agendaen, sier Håøy.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Helene Strøm Bergset, Kommunikasjonsrådgiver, Kongsberg Gruppen, 907 05 399, helene.strom.bergset@kog.kongsberg.com

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia