Verdens første professorat innen «Big Data Cybernetics»

NTNU skal i samarbeid med Kongsberg Gruppen etablere verdens første professorat innen «Big Data Cybernetics» som kombinerer fagområdene kjemometri og kybernetikk.

Ved å kombinere kunnskap om kjemometri og kybernetikk skal NTNU sørge for å sette mennesket i sentrum av analyse- og beslutningsprosessene når store datamengder – «Big Data» - skal tolkes og forstås. Dagens metoder for å beregne sammenhenger mellom ulike fenomener basert på store datamengder gjøres i stor grad uten at resultatet gir en intuitiv forståelse for de underliggende årsaksforholdene bak sammenhengene. Nå skal teoridrevne og datadrevne metoder kobles sammen i det nye fagfeltet «Big Data Cybernetics», og oversette det vi i dag kjenner som «Big Data» til «Smart Data».

Både NTNU og Kongsberg Gruppen har ambisjoner om at det nye tverrfaglige fagområdet vil skape internasjonal presedens, og bidra til å utvikle Norge til en internasjonal spydspiss for håndtering av «Big Data».

Femårig professorat
Avtalen er et femårig gaveprofessorat sponset av Kongsberg Gruppen. Samtidig bidrar NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk med en strategisk PhD-stilling og ytterligere driftsmidler. I tillegg finansierer instituttet allerede en professor ll, den verdensledende kjemometrikeren Harald Martens, som vil være sentral i oppbyggingen av det nye fagområdet i samarbeid med den nye professoren.

- Den norske modellen med tett samarbeid mellom forskning og akademia, næringsliv og myndigheter er helt avgjørende for innovasjon. Vi ser veldig frem til å jobbe enda tettere med NTNU på dette temaet og har store forventninger til at dette skal resultere i kunnskap vi kan anvende i våre innovasjoner, sier Walter Qvam, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

- Vi står foran en industriell revolusjon
- Vi står foran en utvikling der den digitale revolusjonen vi har opplevd som forbrukere vil slå innover industrien. Nye produksjonsmetoder som 3D-printing, nettverksbaserte mikrofabrikker og «Industrial Internet of Things» er noe av det som vil endre industrien. Utnyttelse av data i form av smart data i produksjon og operasjon, og også i de industrielle løsningene, vil bli helt avgjørende og her må Norge ta en tydelig posisjon, sier Qvam.

- Dette er en svært spennende satsning med en unik faglig innfallsvinkel til å håndtere "Big Data". Det er viktig for at vi mennesker skal kunne henge med og nyttiggjøre oss den eksplosjonsartede mengden data som måles og lagres overalt rundt oss, sier instituttleder ved teknisk kybernetikk, Morten Breivik.

- Gaveprofessoratet innebærer at NTNU og Institutt for teknisk kybernetikk vil være først i verden med et professorat i "Big Data Cybernetics", og drive banebrytende, verdensledende forskning. Med denne stillingen vil vi på NTNU etter hvert kunne utdanne en helt ny type kandidater for avansert, forskningsbasert verdiskapning i Norge. De vil være mestere i tolkning av store datastrømmer i sann tid, på en intuitiv forklarbar måte for mennesker, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Johannes Dobson, Kommunikasjonsansvarlig Kongsberg Gruppen, 906 77 262, johannes.dobson@kongsberg.com.

Morten Breivik, Instituttleder Institutt for Teknisk Kybernetikk, 415 25 881, morten.breivik@ntnu.no

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 800 medarbeidere i mere enn 25 land og hadde i 2014 driftsinntekter på 16,6 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

NTNU har lang tradisjon for forsknings- og utdanningssamarbeid med eksterne aktører. Samarbeidet dreier seg om alt fra forskning, innovasjon, kommersialisering av teknologi til utveksling av data og konkret kompetanse. Samspillet mellom NTNUs egne fagmiljø og næringsliv i privat og offentlig sektor er stimulerende for videreutvikling av forskning og utdanning. Det bidrar til økt verdiskapning, økt innovasjon, mer tverrfaglighet og gjør at kunnskap som produseres hos forskningsmiljøene tas raskt i bruk i samfunnet. Å styrke både regionale, nasjonale og internasjonale allianser er en viktig strategi for NTNU.

Tags:

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med over 6000 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 15,5 milliarder kroner i 2010.

Abonner

Multimedia

Multimedia