Carl Bildt ny styreformann i Kreab Norge

Carl Bildt ny styreformann i Kreab Norge (Oslo, 23. mars 2004) Som et ledd i arbeidet med å sikre ny og lønnsom vekst, samt styrke mulighetene til å følge kundene over landegrensene, har tidligere svensk statsminister Carl Bildt blitt valgt til ny styreformann i Kreab Norge. Etter flere år med vekst og positive resultater fikk Kreab AS i regnskapsåret 2002/2003 (18 måneder, etter omlegging fra avvikende regnskapsår) et negativt driftsresultat på NOK 2,7 millioner. Selskapet har brukt månedene etter årsskiftet til å kutte kostnader og konsolidere virksomheten. - Kreab i Norge vil begynne å rekruttere igjen allerede i inneværende halvår. Vi skal vokse rolig og kontrollert, fremholder Sturle Lyberg, administrerende direktør i Kreab Norge og partner i Kreab Gruppen. - Da markedet lugget for halvannet til to år siden, og våre konkurrenter måtte nedbemanne, hadde vi fremdeles god fart og solid oppdragstilfang. I forståelse med våre eiere besluttet vi derfor å satse i nedgangstider, og hentet inn ni nye medarbeidere i løpet av et års tid. Det ble for tøft. Derfor har vi tatt korreksjonen nå, sier Lyberg. Han går inn i styret i den norske virksomheten sammen med Carl Bildt og svenske Charlotte Erkhammar. Sistnevnte har overtatt som ny konsernsjef i Kreab Gruppen etter at grunder og hovedeier Peje Emilsson har valgt å konsentrere seg om kundeprosjekter i Kreab og oppgaver knyttet til andre selskaper han eier. Når Bildt nå går inn som styreformann i Kreab i Norge innvarsler dette blant annet økt fokus på å følge norske kunder over landegrensene. Kreab Gruppen er Nordens største rådgivningsselskap innen forretningskommunikasjon, med kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki, London, Brussel, New York, Beijing og Budapest, og kan på den måten tilføre både eksisterende og potensielle kunder i Norge økt verdi gjennom tjenestene som tilbys internasjonalt. Kreab Gruppen har i dag i underkant av 200 medarbeidere. Ved Oslokontoret arbeider i dag 20 medarbeidere. Ifølge Lyberg vil omkring 30 medarbeidere være et riktig antall på noe sikt. For ytterligere informasjon, kontakt Sturle Lyberg på tlf. 970 77 000. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no