Frilansere og bedrifter flytter til nettskyen i 2014

Nye tall fra Elance viser tegn på rekordår for frilansere globalt

Mountain View, California, 22. januar 2014 - Elance, verdens ledende markedsplass for frilansere, publiserte i dag sin Global Online Employment Report for 2013. Fjoråret ble et rekordår for frilansere globalt. Over én million nye frilansere og 410.000 nye bedrifter tok i bruk Elance, noe som bidro til sterke tall både i Norge og globalt. Totalt publiserte norske bedrifter nesten 3,400 jobber, og i underkant av ti millioner kroner ble utbetalt til frilansere. Det representerer en økning på 35 prosent for antall oppdrag, og 69 prosent for utbetalinger, i forhold til 2012. I alt 1.590 frilansere ble engasjert til å løse oppgaver innen blant annet grafisk design, webdesign og programmering.

Elance ser en endring i arbeidsmarkedet, der stadig flere bedrifter tar i bruk mulighetene de har til å finne kompetansen de trenger på nett. ”Med millioner av frilansere på nett dekker stadig flere bedrifter bemanningsbehov ved hjelp av nettløsninger,” uttalte Kjetil J. Olsen, internasjonalt ansvarlig i Elance. IT-ferdigheter som webdesign og programmering er den typiske kompetansen norske selskaper er på jakt etter, men grafisk design og video-/bildebehandling er også etterspurte ferdigheter. Også oversettere og tekstforfattere er etterspurt. Nå har bedrifter i alle størrelser åpnet øynene for muligheten til å raskt og enkelt finne den kompetansen de trenger. Ifølge statistikken fra Elance engasjerer norske bedrifter som oftest frilansere i India, USA og Pakistan når de henter inn hjelp på nettet.

”Inntil nylig var et team bestående av nettarbeidere småbedriftenes og gründernes hemmelige våpen, men i 2013 så vi en tydelig endring i arbeidsmarkedet, der flere store selskaper begynte å sette sammen en utvidet arbeidsstyrke bestående av ansatte ’on-demand’ via nettet, i tillegg til lokalt ansatte, for å skaffe den nødvendige kompetansen de ikke hadde tilgjengelig internt”, sier Olsen.

”Større selskaper har åpnet øynene for strategiske fordeler ved å unngå tredjeparter og rekruttere direkte blant et stort antall frilansere som tilbyr sine tjenester”, fortsetter Olsen.

Selskaper utvikler seg i retning av mer hybride og fleksible organisasjoner med en mindre, fast kjerne og et stort nettverk. Ifølge Elance vil etterspørselen etter frilansere øke i 2014. En økende etterspørsel etter kompetent, spesialisert arbeidskraft betyr at frilansere på sikt kan forvente høyere lønninger.

Pressekontakt:
Elance
Kjetil J. Olsen
Vice President, International
Phone: +47 977 49 101
Email: kolsen@elance.com

Om Elance

Elance er stedet hvor mennesker “arbeider annerledes.” Elance er verdens ledende marked for nettarbeid og en pionér i frilanserrevolusjonen. Mer enn 800.000 bedrifter og tre millioner frilansere i over 170 land verden over bruker i dag Elance. Innovative globale selskaper, mindre virksomheter og oppstartsbedrifter utnytter Elances talentnettverk til å bygge team av programmerere, app-utviklere, web- og grafiske designere,  tekstforfattere, markedsresearchere, dataforskere, markedsførere innen sosiale medier og kundeservicekonsulenter.  Mer enn 1.3 millioner jobber publiseres årlig på Elance.

Elance er et privateid selskap med hovedkontor i Mountain View, California og internasjonalt kontor i Oslo. For mer informasjon besøk Elance.com eller følg Elance på LinkedIn og Twitter

Tags: