Kukas nye salgssjef, Joachim Lorentsson, vil utvide markedet for automasjonsløsninger

Matkultur og teknologi er to av de største interessene til Joacim Lorentsson, han har nå startet sitt nye arbeid som nordisk salgssjef i Kuka. Interessen for teknologi var utslagsgivende for valg av yrke, og interessen for mat preger fritiden. Joacim Lorentsson kommer fra AH Automation i Kungshamn, der han har vært adm. dir. de fem siste årene.

1. april i år begynte Joacim Lorentsson i stillingen som nordisk salgssjef ved Kuka Nordics kontor i Västra Frölunda i Göteborg. Joachim er nå ansvarlig for og leder salget av bedriftens robotprodukter til all industrivirksomhet bortsett fra bilindustri i de fire nordiske landene og Baltikum. 

Flere skal forstå mulighetene
Etter mer enn 25 år i automasjonbransjen føler han seg godt forberedt. De fem siste årene har han vært adm. dir. i AH Automation i Kungshamn, noe som gjør at han også vet hvordan de for bransjen så viktige integratørene jobber, og hva de vil at Kuka skal stå for og kunne tilby.

– Kuka Nordic har store ekspansjonsplaner, og det er derfor både inspirerende og utfordrende å få muligheten til å jobbe med salg på dette nivået. Dette er en bedrift som jeg kjenner godt, og jeg vet derfor at den befinner seg helt i forkant av utviklingen, sier han.

Automasjon som hyllevare
Joacim Lorentssons programerklæring handler om å jobbe proaktivt for å øke kunnskapen om automatisert produksjon, slik at flere forstår mulighetene.

– Jeg har både fulgt og bidratt til utviklingen i bransjen fra ulike posisjoner. Dermed blir det også enkelt for meg å sette fingeren på hvor automasjonsløsninger virkelig kan gjøre nytte, sier Joacim. Det som er helt sikkert, er at mange virksomheter utenfor verkstedindustrien vil kunne tjene på å investere i automatisert produksjon.

Utviklingen av produkter, nye roboter og programvare gjør at ikke-tradisjonelle automasjonsbransjer som for eksempel næringsmiddelindustrien og virksomheter med monteringsmomenter har mye å vinne på å investere i robotløsninger. 

Men selv om utviklingen har kommet langt, er det selvfølgelig mye igjen å gjøre, sier Joacim.

– En av våre største utfordringer er å gjøre produktene våre enda mer tilgjengelige for kundene. Det handler om å øke brukervennligheten gjennom blant annet utvikling av brukergrensesnitt.

Joacim mener at et neste utviklingssteg er å tilby ferdige applikasjoner «rett fra hyllen». De skal være så kundetilpassede helt fra starten av at de enkelt kan installeres av kundens egne teknikere. De mer kompliserte løsningene kommer selvfølgelig også i fremtiden til å bli bygget av systemintegratøren.

Matkultur og teknologi
Joacim Lorentsson er oppvokst i Kungshamn, og der bor han fremdeles med sin kone i et hus ved sjøen. Ved siden av jobben er Joacims største interesse matkultur. Altså ikke kun å tilberede mat, men også hvilken rolle maten har i ulike land, og hvordan man arbeider med mat.

– Hvis jeg ikke hadde blitt tekniker, hadde jeg sikkert blitt kokk, sier han.

Salgsansvarlig
Frode Grimsbø
Sentrumsvegen 5
N-2867 HOV
Norway
Tlf: 061 18 91 30

info@kuka.no 
www.kuka.no

Marketing
Carola Andersson

A Odhners Gata 15
S-421 30 Västra Frölunda
Sweden
Tlf: 46 (0)31 726 62 68
Epost: carola.andersson@kuka.se

news@kuka.se
www.kuka.se

Om KUKA NORDIC AB, (KUKA Sveiseanlegg Roboter)
KUKA i Norge er drevet gjennom KUKA Nordic AB som er et heleid datterselskap av KUKA Roboter GmbH i Augsburg, Tyskland som er blant verdens ledende leverandører av industrielle roboter. Dette selskapet er igjen medlem av KUKA Aktiengesellschaft. Kjernekompetanse er utvikling, produksjon og salg av industrielle roboter, styringer og programvare. Selskapet er markedsleder i Tyskland og Europa, og er nummer tre i verden. KUKA Robot Gruppen sysselsetter rundt 3180 mennesker over hele verden. I 2012 utgjorde salget 742,6 millioner Euro. 25 datterselskaper gir en tilstedeværelse i de store markedene i Europa, Amerika og Asia.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Quick facts

1. april i år begynte Joacim Lorentsson i stillingen som nordisk salgssjef ved Kuka Nordics kontor i Västra Frölunda i Göteborg. Joachim er nå ansvarlig for og leder salget av bedriftens robotprodukter til all industrivirksomhet bortsett fra bilindustri i de fire nordiske landene og Baltikum.
Tweet dette

Sitater

Joacim Lorentsson, salgssjef Kuka Nordic
Kuka Nordic har store ekspansjonsplaner, og det er derfor både inspirerende og utfordrende å få muligheten til å jobbe med salg på dette nivået.