Fler elever får ta del av Skapande skola

Fler elever än tidigare kommer att få ta del av kulturupplevelser, som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.  Det står klart när Kulturrådet fördelat 170 miljoner kronor i Skapande skola-bidrag till 350 skolhuvudmän i hela landet. 700 000 elever berörs.

I år har man för första gången kunnat ansöka om Skapande skola-medel till förskoleklass, och drygt 300 skolhuvudmän har utnyttjat möjligheten.

– Det är roligt att ännu fler elever får del av starka kulturupplevelser i skolan, även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Utvecklingstendensen är att de kommunala skolhuvudmännen når fler av sina skolor i Skapande skola-satsningen och därmed fler elever. Många kommuner söker nu Skapande skola-medel för samtliga elever. Kulturrådet kan också se att elevinflytandet har ökat i takt med att skolhuvudmännen har fått en rutin att arbeta med Skapande skola.

Teater, konst, musik och dans är de populäraste konstformerna och kulturpedagogiken har precis som tidigare år en central roll. Oron för att ungas läs- och skrivförmåga blir sämre framgår i många ansökningar. Intresset för litteratur, skrivande och berättarkonst har ökat.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Abonner